Khẩn trương hoàn thành lập quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
Lượt xem: 101
Sáng ngày 07/6/2022, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị họp bàn về đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường chủ trì hội nghị.Dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các sở ngành tham mưu tổng hợp cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện.

Hội nghị bàn về hoàn thiện Quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc lập Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là rất cần thiết với yêu cầu phương pháp tiếp cận mới, tầm nhìn dài hạn, phát huy hiệu quả lợi thế, đảm bảo căn cứ khoa học, thực tiễn về tổ chức không gian kinh tế - xã hội; là căn cứ để xây dựng các kế hoạch phát triển 5 năm và hàng năm đáp ứng yêu cầu phát triển chung của vùng và cả nước, xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh khá vào năm 2030.

Theo quy định Luật Quy hoạch năm 2017 thì việc triển khai lập Quy hoạch tỉnh được thực hiện qua 8 bước, tính đến thời điểm hiện tại tỉnh Lào Cai đã thực hiện xong 07 bước (gồm: Bước 1: Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bước 2: Xây dựng đề cương và lập 29 đề án phát triển của các sở, ngành, UBND cấp huyện. Bước 3: Lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch Bước 4: Đơn vị tư vấn triển khai lập Quy hoạch tỉnh. Bước 5: Lấy ý kiến về quy hoạch theo quy định tại Điều 19 của Luật Quy hoạch. Bước 6: Trình nội dung phương án phân bổ đất đai và khoanh vùng đất đai; Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược (ĐMC) và trình Hội đồng thẩm định quy hoạch Quốc gia. Bước 7: Hoàn thiện quy hoạch theo kết luận của Hội đồng thẩm định quy hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, thông qua quy hoạch làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Lào Cai đang triển khai Bước 8: Hoàn thiện các nội dung thủ tục hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch. Đối với ý kiến tham gia của các bộ, ngành trung ương và các chuyên gia phản biện, tỉnh đang chỉ đạo tư vấn và các sở, ngành có liên quan rà soát, giải trình chi tiết từng nội dung theo yêu cầu. Cụ thể, 18 bộ, ngành và 05 chuyên gia phản biện đã có 03 đợt tham gia, với tổng số 298 ý kiến. Số ý kiến được tiếp thu hoàn toàn, đã tiếp thu, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu là 252 ý kiến, đạt 84,5% tổng số ý kiến tham gia. Trong đó ghi nhận 15 ý kiến bình luận nhưng không yêu cầu chỉnh sửa, chiếm 5% ý kiến tham gia. Số ý kiến được tiếp thu một phần và đã chỉnh sửa một phần là 43 ý kiến, chiếm 15,5% tổng số ý kiến tham gia.

Chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ là cơ sở để Lào Cai hiện thực hóa các chương trình, dự án, khai thác hiệu quả nguồn lực, tạo dư địa cho sự phát triển. Các bước hoàn thiện quy hoạch phải chú ý đồng bộ số liệu giữa các ngành, địa phương; đảm bảo thống nhất tuyệt đối giữa bản vẽ, thuyết minh, phụ biểu, danh mục; có độ mở trong định hướng phát triển, từ đó tạo những đột phá mạnh mẽ của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương trong tương lai.

Mục tiêu của Quy hoạch là đưa ra lộ trình để Lào Cai khai thác tối đa, hiệu quả các lợi thế về vị trí địa kinh tế - chính trị và đã thực hiện tốt trách nhiệm là cửa ngõ, cầu nối kết nối Việt Nam với Trung Quốc, ASEAN; đặc biệt là vai trò kết nối các tỉnh trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc) - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Để Lào Cai trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng an ninh của vùng trung du miền núi phía Bắc.

Dự kiến hoàn thiện các hồ sơ Quy hoạch tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các bộ ngành trung ương tham gia ý kiến lần cuối. Sau đó hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lào Cai xong trước ngày 15/7/2022./.

Cổng TTĐT
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 356
  • Trong tuần: 1,494
  • Tất cả: 530,462
Đăng nhập