Thông báo sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Số ký hiệu văn bản 176-TB/UBKTTU
Ngày ban hành 26/01/2024
Ngày hiệu lực 26/01/2024
Trích yếu nội dung Thông báo sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt Nguyễn Văn Phúc - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy
Tài liệu đính kèm tb-176-kien-toan-cqubkt-tinh-uy.pdf