Phòng nghiệp vụ II

   
 
 • Họ và tên:

   Quách Mạnh Cường

 •  
 • Chức vụ:
  Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, Trưởng phòng
 •  
 • Email:
  qmcuong-tinhuy@laocai.gov.vn
   
 
 • Họ và tên:

   Nguyễn Đức Tùng

 •  
 • Chức vụ:
  Phó trưởng phòng
 •  
 • Email:
  ndtung-tinhuy@laocai.gov.vn
     
 • Họ và tên:

   Nguyễn Văn Hà

 •  
 • Chức vụ:
  Kiểm tra viên
 •  
 • Email:
  nvha-tinhuy@laocai.gov.vn