Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh và bổ nhiệm ngạch Kiểm tra Đảng
Số ký hiệu văn bản Số 505-QĐ/UBKTTW
Ngày ban hành 14/04/2022
Ngày hiệu lực 14/04/2022
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh và bổ nhiệm ngạch Kiểm tra Đảng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Trần Cẩm Tú
Tài liệu đính kèm QĐ 505 UBKTTW.PDF