Tổng số: 110
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
126-TB/CQUBKTTU 15/08/2023 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Lượt xem: 26
Tải về 0
123-TB/CQUBKTTU 07/08/2023 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Lượt xem: 29
Tải về 0
124-TB/CQUBKTTU 07/08/2023 Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản
Lượt xem: 55
Tải về 0
114-QĐ/TW 11/07/2023 Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ
Lượt xem: 32
Tải về 1
113-QĐ/TW 10/07/2023 Quy định về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương
Lượt xem: 38
Tải về 0
110-QĐ/TW 06/07/2023 Quy định về Luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng
Lượt xem: 33
Tải về 2
806-CV/UBKTTU 16/06/2023 V/v đăng ký danh sách bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên chính năm 2023
Lượt xem: 53
Tải về 0
BỘ CÔNG CỤ THỐNG KÊ UBKTTW 09/06/2023 BỘ CÔNG CỤ THỐNG KÊ 26 BIỂU + BIỂU DỌC UBKTTW
Lượt xem: 54
Tải về 2
368- BC/UBKTTU 02/06/2023 Báo cáo Điều chỉnh kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2023
Lượt xem: 47
Tải về 0
240-QĐ/CQUBKTTU 29/05/2023 QUYẾT ĐỊNH kiện toàn, phân công phụ trách, thành lập Ban Biên tập, quản trị Cổng thông tin điện tử UBKT Tỉnh uỷ Lào CaI
Lượt xem: 62
Tải về 2
12345678910...