Tổng số: 127
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1182-CV/UBKTTU 22/05/2024 Công văn đôn đốc báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 06 tháng đầu năm 2024
Lượt xem: 1
Tải về 0
1180-CV/UBKTTU 21/05/2024 Công văn chuẩn bị nội dung làm việc với Tạp chí Kiểm tra Trung ương
Lượt xem: 1
Tải về 0
1178-CV/UBKTTU 21/05/2024 Công văn điều chỉnh kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng cuối năm 2024
Lượt xem: 1
Tải về 0
1113-CV/UBKTTU 04/03/2024 Công văn v/v thực hiện chế độ thông tin báo cáo, thống kê kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng( từ 01/4/2024)
Lượt xem: 57
Tải về 3
175-TB/UBKTTU 26/01/2024 Lịch tiếp công dân của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy năm 2024
Lượt xem: 75
Tải về 0
176-TB/UBKTTU 26/01/2024 Thông báo sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Lượt xem: 66
Tải về 1
47-KH/UBKTTU 18/01/2024 Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024
Lượt xem: 91
Tải về 0
1081-CV/UBKTTU 18/01/2024 Công văn định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2024
Lượt xem: 66
Tải về 0
1076-CV/UBKTTU 18/01/2024 Công văn về việc báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát từ nhiệm kỳ XI đến nay
Lượt xem: 97
Tải về 0
46 - KH/CQUBKTTU 17/01/2024 Kế hoạch chuyển đổi số và triển khai thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 72
Tải về 1
12345678910...