Tổng số: 82
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 301-CV/UBKTTU ngày 03/11/2021 03/11/2021 Về việc triệu tập học viên lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 Tải về
Số 285-CV/UBKTTU 25/10/2021 Về việc báo cáo và phân bổ các chỉ tiêu Đề án 16-ĐA/TU Tải về
272-CV/UBKTTU 11/10/2021 Về việc mời dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2021 Tải về
Số 293-QĐ/TU ngày 28/9/2021 28/09/2021 Quy định về việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ kiểm tra Đảng Tải về
Số 60-KH/TU ngày 22/9/2021 22/09/2021 Kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng Tải về
Số 234-CV/UBKTTU 30/08/2021 Về việc báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2021 Tải về
Số 230-CV/UBKTTU 25/08/2021 Về việc tham gia ý kiến vào hướng dẫn thực hiện Quy địnhvà quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng Tải về
Số 12-KH/UBKTTU 12/08/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI Tải về
Số 22-QĐ/TW 28/07/2021 Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng Tải về
Số 06-Ctr/UBKTTW 23/06/2021 Chương trình hành động ngành Kiểm tra đảng thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Tải về
123456789