Ủy ban Kiểm tra qua các thời kỳ

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ V tháng 4/1970, BCH đảng bộ bầu UBKT gồm 5 thành viên, đồng chí Nông Công Th­ương đ­ược bầu làm Tr­ưởng ban. đại hội này kéo dài cho đến khi sáp nhập ba tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Nghĩa Lộ thành tỉnh Hoàng Liên Sơn vào tháng 1/1976 và đồng chí Nông Công Thương được chỉ định làm Tr­ưởng ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hoàng Liên Sơn.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn lần thứ I (Lào Cai lần thứ VI) tháng 5/1977, BCH đảng bộ bầu đồng chí Trần Lục, UV BTV Tỉnh uỷ là Trư­ởng ban kiểm tra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn lần thứ II (Lào Cai lần thứ VII) tháng 10/1980, BCH đảng bộ bầu đồng chí Trần Lục – UV BTV tiếp tục là Trư­ởng ban kiểm tra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn lần thứ III (Lào Cai lần thứ VIII) tháng 6/1983, BCH đảng bộ bầu đồng chí Trần Lục – UV BTV tiếp tục giữ chức vụ là Trư­ởng ban kiểm tra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn lần thứ IV (Lào Cai lần thứ IX) năm 1986, BCH đảng bộ bầu đồng chí Trần Bá Châu – UV BTV là Trư­ởng ban kiểm tra.

Tháng 10/ 1991, thực hiện nghị quyết quốc hội khoá IX chia tỉnh Hoàng Liên Sơn thành hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Tháng 2/1992, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ X được tiến hành và tại hội nghị BCH đảng bộ lần thứ nhất đã bầu UBKT tỉnh uỷ gồm 5 thành viên do đồng chí Lê Ngọc Ban- UV BTV đư­ợc bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT và đồng chí Nguyễn Công Tiến- Tỉnh uỷ viên đư­ợc UBKT bầu làm phó chủ nhiệm.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XI được tiến hành tháng 5/1996 và tại hội nghị BCH đảng bộ lần thứ nhất đã bầu UBKT gồm 7 thành viên. đồng chí Bùi Quang Vinh- UV BTV đư­ợc bầu giữ chức vụ chủ nhiệm và đồng chí Nguyễn Công Tiến – Tỉnh uỷ viên đư­ợc UBKT bầu là phó chủ nhiệm.

Tại hội nghị BCH đảng bộ tỉnh lần thứ nhất của đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XII tháng 12/2000 đã bầu UBKT gồm 7 thành viên. Đồng chí Nguyễn Văn Lăng - UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy đư­ợc bầu giữ chức Chủ nhiệm. Đồng chí Tẩn Láo San – Tỉnh uỷ viên và đồng chí Hoàng Minh Thiết được bầu phó chủ nhiệm. Đến tháng 10/2004 đồng chí Hoàng Minh Thiết nghỉ chế độ, đồng chí Vũ Năng Đại đư­ợc bầu bổ sung phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Tại Đại hội lần thứ XIII tháng 12/2005. Ban chấp hành đảng bộ đã bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 9 thành viên. Đồng chí Tẩn Láo San - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; đồng Chí Hoàng Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, đồng chí Vũ Năng Đại, đồng chí Đào Văn Minh được bầu Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Đại hội đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIV (từ ngày 26-28/10/2010) BCH đảng bộ tỉnh đã bầu UBKT Tỉnh ủy gồm có 11 đ/c. Đ/c Phạm Văn Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; các đ/c Vũ Năng Đại, Tỉnh ủy viên, Đào Văn Minh, Trần Văn Tỏ được bầu giữ chức Phó chủ nhiệm.

Đến tháng 12 năm 2011 đồng chí Phạm Văn Cường chuyển công tác, Ban Chấp Hành đảng bộ tỉnh đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Lan, UV BTV, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ làm Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ. Tháng 12/2014 đồng chí Nguyễn Thị Lan nghỉ chế độ hưu trí, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh đã bầu đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy làm Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.Đại hội đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV (từ ngày 22 đến 24 tháng 9 năm 2015) BCH đảng bộ tỉnh đã bầu UBKT Tỉnh ủy Lào Cai khóa XV, gồm có 11 đ/c và đ/c Tăng Ngọc Phòng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; các đ/c Lý Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Đào Văn Minh, Trần Văn Tỏ được bầu giữ chức Phó chủ nhiệm; Ủy viên chuyên trách: đồng chí Nguyễn Quốc Lợi, Thào Seo Páo, Cù Xuân Đương, Nguyễn Duy Thắng, Trần Xuân Hưng; Ủy viên kiêm chức: Đồng chí Lý Thị Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Phan Đăng Toàn, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh.

Đại hội đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI (từ ngày 14 đến 16 tháng 10 năm 2020) BCH đảng bộ tỉnh đã bầu UBKT Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, gồm có 11 đ/c và đ/c Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; các đ/c Trần văn Tỏ, Tỉnh ủy viên, Nguyễn Duy Thắng, Trần Xuân Hưng được bầu giữ chức Phó chủ nhiệm; Ủy viên chuyên trách: đồng chí Phạm Xuân Hùng, Thào Seo Páo, Nguyễn Thành Nam, Quách Mạnh Cường, Kim Ánh Thép; Ủy viên kiêm chức: Đồng chí Lê Quang Minh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Đàm Quang Vinh, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập