Công văn đăng ký chỉ tiêu Đề án 16-ĐA/TU
Số ký hiệu văn bản 974-CV/UBKTTU
Ngày ban hành 20/10/2023
Ngày hiệu lực 20/10/2023
Trích yếu nội dung Công văn đăng ký chỉ tiêu Đề án 16-ĐA/TU
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Nguyễn Văn Phúc - Chủ nhiệm
Tài liệu đính kèm cong_van_dang_ky_de-an-16-nam-2024.pdf