Công văn đôn đốc nộp sáng kiến năm 2023
Số ký hiệu văn bản 987-CV/UBKTTU
Ngày ban hành 31/10/2023
Ngày hiệu lực 31/10/2023
Trích yếu nội dung Công văn đôn đốc nộp sáng kiến năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Nguyễn Văn Phúc - Chủ nhiệm
Tài liệu đính kèm cv_987_ubkttu.pdf