Công văn v/v thực hiện chế độ thông tin báo cáo, thống kê kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng( từ 01/4/2024)
Số ký hiệu văn bản 1113-CV/UBKTTU
Ngày ban hành 04/03/2024
Ngày hiệu lực 04/03/2024
Trích yếu nội dung Công văn v/v thực hiện chế độ thông tin báo cáo, thống kê kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng( từ 01/4/2024)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Nguyễn Văn Phúc - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy
Tài liệu đính kèm CV_1113_UBKTTU_2024.pdf