Thông báo kết luận kỳ họp lần thứ 22 UBKT Tỉnh ủy khóa XVI
Số ký hiệu văn bản Thông báo kết luận số 75-TB/UBKTTU
Ngày ban hành 24/10/2022
Ngày hiệu lực 24/10/2022
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận kỳ họp lần thứ 22 UBKT Tỉnh ủy khóa XVI
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Trần Văn Tỏ
Tài liệu đính kèm TB_75_UBKTTU_202210250942265750.pdf