Quy định về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương
Số ký hiệu văn bản 113-QĐ/TW
Ngày ban hành 10/07/2023
Ngày hiệu lực 10/07/2023
Trích yếu nội dung Quy định về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương
Hình thức văn bản Quy định
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư
Tài liệu đính kèm quy-dinh-113.pdf