Công văn định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2024
Số ký hiệu văn bản 1081-CV/UBKTTU
Ngày ban hành 18/01/2024
Ngày hiệu lực 18/01/2024
Trích yếu nội dung Công văn định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Nguyễn Văn Phúc - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy
Tài liệu đính kèm cv-1081-dinh-huong-xac-minh-tstn-nam-2024.pdf