Kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022
Số ký hiệu văn bản Số 25-KH/UBKTTU ngày 23/5/2022
Ngày ban hành 23/05/2022
Ngày hiệu lực 23/05/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Nguyễn Văn Phúc
Tài liệu đính kèm KH_25_UBKTTU_20220523033615230230.pdf