Kết luận Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022
Số ký hiệu văn bản Số 05-KL/UBKTTU
Ngày ban hành 26/10/2022
Ngày hiệu lực 26/10/2022
Trích yếu nội dung Kết luận Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022
Hình thức văn bản Kết luận
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Nguyễn Văn Phúc
Tài liệu đính kèm KL_05_UBKTTU_20221026030831949940.pdf