Công văn về việc báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát từ nhiệm kỳ XI đến nay
Số ký hiệu văn bản 1076-CV/UBKTTU
Ngày ban hành 18/01/2024
Ngày hiệu lực 18/01/2024
Trích yếu nội dung Công văn về việc báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát từ nhiệm kỳ XI đến nay
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Trần Văn Tỏ - Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnủy
Tài liệu đính kèm cv-1076-bao-cao-15-nam.pdf
bieu-mau-so-lieu-15-nam.xlsx