Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số ký hiệu văn bản 126-TB/CQUBKTTU
Ngày ban hành 15/08/2023
Ngày hiệu lực 15/08/2023
Trích yếu nội dung Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Nguyễn Văn Phúc - Chủ nhiệm
Tài liệu đính kèm thong-bao-ket-qua-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san.pdf