Về việc báo cáo thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị
Số ký hiệu văn bản Số 455-CV/UBKTTU ngày 11/5/2022
Ngày ban hành 11/05/2022
Ngày hiệu lực 11/05/2022
Trích yếu nội dung Về việc báo cáo thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Nguyễn Văn Phúc
Tài liệu đính kèm CV_455_UBKTTU_20220511075406751750.pdf