Huyện ủy Si Ma Cai tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quy định số 1476-QĐ/TU, ngày 21/4/2020 của Tỉnh ủy
Lượt xem: 146

Ngày 12 tháng 5 năm 2023, Huyện ủy Si Ma Cai tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự kiện toàn Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; nhân sự Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện và sơ kết 3 năm thực hiện Quy định số 1476-QĐ/TU, ngày 21/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về bộ quy trình thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, thi hành kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của tổ chức đảng, cấp ủy, cơ quan tham mưu giúp việc trong Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Đồng chí Hà Đức Minh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị

Thực hiện Quy định số 1476-QĐ/TU của Tỉnh ủy Lào Cai, Huyện ủy Si Ma Cai đã triển khai, quán triệt bộ quy trình thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề tới các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo cấp ủy, cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy các cấp chủ động nghiên cứu nắm chắc quy trình các bước tiến hành tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, thường xuyên có các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tham mưu giúp việc và cấp uỷ cơ sở trong việc thực hiện các cuộc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, chủ động ngăn ngừa các vi phạm có thể xảy ra.

Trong 3 năm thực hiện Quy định số 1476 của Tỉnh ủy, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức kiểm tra 10 cuộc đối với 19 tổ chức đảng và 17 đảng viên. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy tổ chức kiểm tra 51 cuộc đối với 51 tổ chức và 17 đảng viên. Các chi, đảng bộ cơ sở: kiểm tra 75 cuộc đối với 75 tổ chức đảng và 150 đảng viên. Chi bộ dưới cơ sở: kiểm tra đối với 170 đảng viên.

Huyện ủy giám sát chuyên đề 12 cuộc đối 14 tổ chức và 17 đảng viên; Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy  giám sát chuyên đề 17 cuộc đối với 17 tổ chức đảng và 17 đảng viên; Cấp ủy cơ sở giám sát chuyên đề 96 cuộc đối với 96 tổ chức đảng và 247 đảng viên; Chi bộ dưới cơ sở giám sát chuyên đề 280 cuộc đối với 280 đảng viên. UBKT các cấp tăng cường nắm tình hình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (DHVP), kết quả: UBKT Huyện ủy kiểm tra khi có DHVP 09 cuộc đối với 09 tổ chức Đảng và 18 đảng viên; UBKT Đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra khi có DHVP 09 cuộc đối với 09 chi bộ và 14 đảng viên. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp nhận 02 đơn kiến nghị, tố cáo đối với 03 đảng viên (01 đơn kiến nghị, 01 đơn tố cáo). Đã chỉ đạo, xem xét giải quyết xong 02 đơn. Thi hành kỷ luật 73 đảng viên trong đó: Huyện ủy thi hành kỷ luật 03 đảng viên, UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật 07 đảng viên; Đảng ủy thi hành kỷ luật 58 đảng viên, Chi bộ dưới cơ sở thi hành kỷ luật 05 đảng viên. Hình thức kỷ luật: “Khiển trách” 60/73 đảng viên, “Cảnh cáo” 09/73 đảng viên, “Cách chức” 01/73 đảng viên, “Khai trừ” 03/73 đảng viên. Nội dung vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm luật giao thông đường bộ, vi phạm chính sách dân số.  

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hà Đức Minh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận những kết quả mà cấp ủy các cấp, các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy đã thực hiện trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 89-QĐ/TW, ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại,  kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở; Quyết định số 354 - QĐ/ UBKTTW ngày 22/12/2021 của UBKT Trung ương ban hành các quy trình  thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Quán triệt cho cán bộ, đảng viên nắm chắc những nội dung cơ bản của cuốn Tài liệu tuyên truyền bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác đảng về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và phòng chống tham nhũng, tiêu cực do Ban Nội Chính Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp ban hành; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện đảm bảo quy trình, quy định. Bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương, tăng cường kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm dễ nảy sinh sai phạm như: Xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý ngân sách, mua sắm tài sản công... Qua kiểm tra, giám sát đánh giá đúng thực trạng tình hình trong các lĩnh vực được kiểm tra, giám sát, chỉ rõ những ưu điểm để phát huy, những thiếu sót, khuyết điểm để khắc phục sửa chữa, từ đó có định hướng, chủ trương biện pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thời gian tới thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập