Quyết định về việc chuẩn y kết quả bầu cử Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Văn Bàn khóa XXI nhiệm kỳ 2020-2025
Số ký hiệu văn bản Số 399-QĐ/TU ngày 14/4/2022
Ngày ban hành 14/04/2022
Ngày hiệu lực 14/04/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc chuẩn y kết quả bầu cử Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Văn Bàn khóa XXI nhiệm kỳ 2020-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 399 QDTU.signed.pdf