Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI thành công tốt đẹp
Lượt xem: 261
Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao của các vị đại biểu, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lý Bình Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Dự phiên bế mạc có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh.

anh tin bai

Quang cảnh kỳ họp

Tại Kỳ họp, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng. Kỳ họp cũng đã thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp thứ 13 đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường về các nội dung cử tri quan tâm.

HĐND tỉnh đã xem xét kỹ lưỡng, biểu quyết thông qua 25 nghị quyết, trong đó có 08 nghị quyết quy phạm pháp luật về các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương (gồm 02 nghị quyết sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung; 04 nghị quyết thay thế các nghị quyết cũ và 2 nghị quyết ban hành mới).

anh tin bai

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành 200 nghị quyết trong đó 65 nghị quyết quy phạm pháp luật là cơ chế, chính sách tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện và thúc đầy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024; 02 nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2024 của HĐND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 10 - NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, Kỳ họp đã dành nhiều thời gian thảo luận, phân tích sâu về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023, để có quyết sách đúng đắn, kịp thời. Trong 42 chỉ tiêu tổng hợp về kinh tế - xã hội, HĐND tỉnh đã giao tại Nghị quyết 40/NQ-HĐND ngày 7/12/2022 của HĐND tỉnh, đến nay có 28/42 chỉ tiêu đạt trên 50%; 7/42 chỉ tiêu đạt dưới 50%; 7 chỉ tiêu còn lại là các chỉ tiêu đánh giá kết quả năm. Kỳ họp cũng đã thẳng thắn chỉ ra hạn chế, yếu kém, dự báo những thuận lợi, nguy cơ, thách thức, nhất là khó khăn mới phát sinh do tác động không thuận lợi của tình hình thế giới... ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh Lào Cai nói riêng. HĐND tỉnh đã quyết nghị nhiều định hướng lớn, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để UBND tỉnh và các ngành tiếp tục triển khai thực hiện, nhất là triển khai đồng bộ và đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công cũng như triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội...

anh tin bai

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp.

Trong những tháng còn lại của năm 2023, dự báo sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, ngoài nội dung phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đề nghị các cấp, các ngành tập trung thực hiện một số nội dung, đó là: Đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục triển khai đồng bộ, kịp thời, toàn diện các chủ trương nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm tiến độ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết 35-NQ/TU ngày 1/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và Nghị quyết 40/NQ-HĐND ngày 7/12/2022 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 cũng như các chương trình, kế hoạch đề ra, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; tiếp tục quan tâm phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường công tác quốc phòng an ninh, quản lý biên giới, mốc giới, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, phát triển quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành phố trong nước, các tổ chức nước ngoài.

Đối với Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề, giám sát, khảo sát thường xuyên 6 tháng cuối năm 2023 theo kế hoạch, để kịp thời phát hiện những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện các chính sách để kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh; giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành, để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống; chuẩn bị các điều kiện và nội dung tổ chức chức các Kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo theo quy định, đồng thời làm tốt công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo quy định.

HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị các điều kiện bảo đảm thi hành kịp thời, hiệu quả các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, góp phần đưa các nội dung của nghị quyết vào cuộc sống. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: “Để các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh dành thời gian tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri toàn tỉnh; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội, kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan, cũng như hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân”.

anh tin bai

25 nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI

1. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh.

2. Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

3. Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

4. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

5. Nghị quyết phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Ủy ban nhân dân tỉnh giữa hai kỳ họp

6. Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trên địa bàn tỉnh

7. Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án theo Luật Đầu tư công

8. Nghị quyết chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

9. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai

10. Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí, mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai

11. Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai

12. Nghị quyết thông qua các quy hoạch phân khu xây dựng thuộc Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sa Pa - thị xã Sa Pa tỉnh Lào Cai đến năm 2040

13. Nghị quyết ban hành Quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán, mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

14. Nghị quyết ban hành quy định chính sách hỗ trợ công tác quản lý, khai thác, bảo trì các công trình kết cấu hạ tầng cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai

15. Nghị quyết quy định chế độ nhuận bút, thù lao trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, bản tin đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý

16. Nghị quyết bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

17. Nghị quyết sửa đổi một số khoản tại Điều 3 của Quy định kèm theo Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số nội dung, mức chi thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

18. Nghị quyết quy định mức thu một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai

19. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lào Cai, nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh

20. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách tỉnh năm 2023

21. Nghị quyết điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023

22. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024

23. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2024 về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

24. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2024 việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

25. Nghị quyết kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVI

THEO: TRANG VP ĐBQH & HĐND TỈNH LÀO CAI
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập