Lào Cai: Gần 40 nghìn cán bộ, đảng viên các cấp được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị
Lượt xem: 311
Sáng ngày 16/6/2023, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp năm 2023.

Đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự, chỉ đạo và trực tiếp quán triệt chuyên đề tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Xuân Cường – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Xuân Trường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Giang – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh; các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban và tương đương thuộc các cơ quan cấp tỉnh; Hiệu trưởng, Hiệu phó; trưởng phó các khoa, phòng của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, Trường Cao đẳng Lào Cai, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai; các đồng chí cán bộ, chuyên viên các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm hội nghị tỉnh

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 9 điểm cầu cấp huyện và 152 điểm cầu cấp xã với gần 40 nghìn cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Đây là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng triển khai nội dung cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cùng với việc triển khai Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung sẽ củng cố thêm mối quan hệ mật thiết, gắn bó chặt chẽ với nhau cả về lý luận và thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta hiện nay.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong khẳng định: Các chuyên đề được truyền đạt tại hội nghị toát lên tinh thần “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung” (Văn kiện Đại hội XIII của Đảng); “ Việc gì có lợi cho dân, ta hết sức phải làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh” (Chủ tịch Hồ Chí Minh) và “Cán bộ dù ở vị trí nào cũng phải luôn ý thức đầy đủ về trách nhiệm, “đúng vai, thuộc bài”, thật sự chuyên nghiệp, làm tốt nhiệm vụ được giao, phải gắn bó mật thiết với Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm” (đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam)”.

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm hội nghị tỉnh

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong triển khai 3 chuyên đề: (1) Nội dung và giá trị cốt lõi của Cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh (2) Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; (3) Vận dụng tinh thần của Cuốn sách và nội dung Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, khơi dậy nguồn lực, động lực, khát vọng xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai.

anh tin bai

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong triển khai các chuyên đề

Xuất phát từ kết quả đấu tranh PCTNTC thời gian qua, nhất là từ khi thành lập Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, do Tổng Bí thư làm Trưởng ban: “Tham nhũng từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi, có chiều hướng thuyên giảm”; đấu tranh PCTNTC đã “trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược”; niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng tăng. Cuốn sách là “cẩm nang” về công tác đấu tranh PCTNTC ở Việt Nam, nội dung Cuốn sách có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn. Thực hiện chủ trương của Trung ương, ngày 23/6/2022, Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Quyết định số 446-QĐ/TU về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Lào Cai gồm 15 đồng chí, do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban chỉ đạo. Sau 1 năm đi vào hoạt động, Ban Chỉ đạo tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy và đã đạt được một số kết quả bước đầu.

Ngày 22/9/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Đây là một kết luận ban hành đúng thời điểm, là một việc cần kíp, xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn và được ví như câu chuyện “cởi trói” cho sự sáng tạo, bứt phá của cán bộ vì lợi ích chung; kết luận có nội dung sâu sắc, thời sự, thiết thực, nhận được sự đồng thuận cao và sự quan tâm của toàn xã hội. Để cụ thể hóa chủ trương của Đảng, trong Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ cũng nêu rõ yêu cầu, trong tháng 4/2023, Bộ Nội vụ xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Liên quan tới việc này, tại Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội vừa qua đã có rất nhiều câu hỏi, chất vất gửi đến đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ - được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh trong quá trình triển khai 03 chuyên đề.

anh tin bai

Đồng chí Trịnh Xuân Trường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh truyền đạt chuyên đề: Cam kết triển khai nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trong thời gian tới

Tiếp đó, đồng chí Trịnh Xuân Trường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp truyền đạt chuyên đề: Cam kết triển khai nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trong thời gian tới. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các nhiệ vụ đặt ra trong năm là hết sức nặng nề trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế hiện nay song nếu chúng ta dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi, dám đổi mới thì hoàn toàn có thể thực hiện hoàn thành mục tiêu KH năm 2023. Cùng với đó, các cấp, các ngành cần tập trung trọng tâm, trọng điểmHoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết TU, HĐND tỉnh (12.000 tỷ đồng); Thực hiện giải ngân xây dựng cơ bản tối thiểu đạt 95% trong năm 2023, 100% trước 31/01/2024, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn; Đẩy mạnh hoạt động Cửa khẩu sốtập trung tháo gỡ khó khăn của các doanh nghiệp và người dân; Tập trung công tác giải phóng mặt bằng; Cần thể hiện tinh thần càng khó khăn thì càng phải đoàn kết, năng động, chủ động, sáng tạo theo đúng truyền thống của tỉnh Lào Cai

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường kêu gọi và mong muốn toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong hệ thống chính trị cùng quyết tâm thay đổi trong tư duy, cách làm, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức hiện nay theo hướng tích cực để tập trung cơ hội vào 6 tháng cuối năm nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch cả năm 2023 (mục tiêu ngắn hạn) và dài hạn hơn đó là cho các cơ hội phát triển mới của tỉnh Lào Cai, đảm bảo hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Và xa hơn nữa là đạt mục tiêu trở thành “cực tăng trưởng” và trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc theo tinh thần Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

THEO: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÀO CAI
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập