Cán bộ kiểm tra Đảng bộ tỉnh Lào Cai làm theo lời Bác dạy!
Lượt xem: 121

Trải qua thời gian, cùng với sự lớn mạnh của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai nói chung, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh cũng dần được kiện toàn, phát triển mạnh cả về lượng và chất, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới. Nhớ lại thời điểm tách tỉnh tháng 10 năm 1991, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra tỉnh Lào Cai còn khá mỏng, nhiều đồng chí chưa cập về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Đến nay, được sự quan tâm đào tạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, ngành kiểm tra toàn tỉnh đã có nhiều cán bộ là cử nhân, cao cấp lý luận chính trị, nhiều cán bộ có học vị thạc sỹ, nhiều đồng chí giữ ngạch kiểm tra viên chính, kiểm tra viên cao cấp và tương đương.  Trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, đội ngũ cán bộ kiểm tra luôn giữ gìn tốt phẩm chất đạo đức, lối sống và ghi nhớ lời dạy của Bác kính yêu về công tác kiểm tra, giám sát. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác kiểm tra của Đảng, coi công tác kiểm tra là một khâu quan trọng trong toàn bộ công tác lãnh đạo của Đảng. Người khẳng định “Chính sách đúng là nguồn gốc của thắng lợi. Song nguồn gốc đi đến thắng lợi thực sự, còn phải tổ chức, phải đấu tranh. Khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ và do nơi kiểm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài thì chính sách đúng mấy cũng vô ích”.

Về thực hiện tự phê bình và phê bình trong công tác kiểm tra, Bác căn dặn “các Ủy ban và cán bộ kiểm tra phải thật thà tự phê bình và phê bình để làm gương mẫu trong việc chấp hành kỷ luật của Đảng”. Theo Bác, người cán bộ kiểm tra không được: nể nang, né tránh, không thiên vị, không thành kiến, không mạnh dạn phê bình đối với đối tượng kiểm tra, cũng như không dũng cảm tự phê bình đối với chính mình. Người chỉ rõ tác hại của việc này là “nể nang không phê bình, để cho đồng chí mình cứ sa vào lầm lỗi, đến nỗi hỏng việc. Thế thì khác nào thấy đồng chí mình ốm mà không chữa cho họ. Nể nang mình. Không dám tự phê bình, để cho khuyết điểm của mình chứa chất lại. Thế khác nào tự mình bỏ thuốc độc cho mình”. Thực hiện lời dạy của Bác kính yêu, trong những năm qua đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng bộ tỉnh Lào Cai luôn nêu cao nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong thực thi nhiệm vụ. Nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp, liên quan đến nhiều cán bộ, đảng viên có chức, có quyền đã được đội ngũ cán bộ kiểm tra vận dụng linh hoạt nguyên tắc tự phê bình và phê bình ngay từ khâu sinh hoạt chi bộ để vừa giữ nghiêm kỷ luật của Đảng vừa giúp đồng chí mình tự giác nhận rõ vi phạm, khuyết điểm qua đó đề ra được những biện pháp khắc phục hiệu quả hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Bản thân mỗi cán bộ kiểm tra cũng thường xuyên “tự soi”, “tự sửa” mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Sau mỗi cuộc kiểm tra, giám sát các đoàn, tổ kiểm tra, giám sát đã tổ chức họp để rút ra những bài học hay, kinh nghiệm tốt đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của từng thành viên trong thực thi nhiệm vụ qua đó có ý kiến trấn chỉnh kịp thời.

Về chống bệnh quan liêu, xa rời cơ sở trong công tác kiểm tra, giám sát, Bác chỉ rõ “Về công tác phải đi sâu, phải thiết thực, phải điều tra, nghiên cứu, không được chủ quan, tự túc, tự mãn”, “Kiểm tra không nên chỉ bằng cứ  vào các tờ báo cáo, mà phải đi đến tận nơi”, Bác thường xuyên nhắc nhở “cán bộ tỉnh phải đến tận các huyện, xã; cán bộ huyện  phải đến tận các xã, các thôn; cán bộ phải chân đi, mắt thấy, miệng nói, tay làm, óc nghĩ, để thiết thực điều tra, giúp đỡ, kiểm soát, rút kinh nghiệm”. Từ khi tách tỉnh đến nay, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị mà đại hội Đảng các cấp đã đề ra, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã dần khắc phục được tình trạng “quan liêu, thích giấy tờ, xa quần chúng, không điều tra, nghiên cứu, không kiểm tra theo dõi việc thi hành”. Cán bộ UBKT các cấp đã thực hiện tương đối tốt Quy định số 19-QĐ/TU ngày 20/3/2014 và Kết luận số 310-KL/TU ngày 10/12/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai “về việc cán bộ, công chức đi công tác, làm việc tại cơ sở và dự sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ”; Quy chế số 26-QC/TU ngày 02/10/2020 của Tỉnh ủy về “chuyên viên theo dõi tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy”. Qua đó nhiều vụ việc tiêu cực có liên quan đến đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện các quy định về dân chủ ở cơ sở đã được cán bộ UBKT phụ trách địa bàn kịp thời phát hiện, báo cáo để UBKT xem xét quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Công tác kiểm tra, giám sát trong giai đoạn tới ngày càng khó khăn, phức tạp hơn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ kiểm tra phải nêu cao ý thức “học tập và thấm nhuần đường lối quan điểm của Đảng, phải luôn luôn chú ý nâng cao khả năng chuyên môn, phải cố gắng công tác, phải trau dồi đạo đức cách mạng. Đặc biệt phải nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, làm gương mẫu trong việc chấp hành kỷ luật của Đảng. Phải chí công vô tư, không thiên vị, không thành kiến”. Trong xem xét, kết luận vụ việc người cán bộ kiểm tra phải biết đặt mình vào vị trí của đối tượng kiểm tra, giám sát để có cách nhìn nhận, đánh giá sự việc một cách khách quan, công tâm nhất. Người cán bộ “khéo” kiểm tra là người “phải luôn luôn dùng lòng nhân ái mà giúp đỡ, lãnh đạo cán bộ. Giúp họ sửa chữa những chỗ sai lầm. Khen ngợi họ lúc họ làm được việc”; “nếu để sai lầm và khuyết điểm trở lên to tát rồi mới đem ra “chỉnh” một lần, thế là “đập” cán bộ. Cán bộ bị “đập” mất cả lòng tự tin, thành nản chí, từ nản chí đi đến vô dụng”. Muốn thực hiện tốt lời Bác dạy, người cán bộ kiểm tra phải luôn an tâm và tự hào về “nghề” mình đã chọn, hiểu và áp dụng có hiệu quả các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là nguyên tắc “công minh, chính xác, kịp thời” trong thi hành kỷ luật đảng để tránh oan, sai cho tổ chức đảng và đảng viên. Khi để xảy ra kỷ luật oan, cấp ủy, UBKT phải nêu cao nguyên tắc tự phê bình, dám nhìn thẳng vào sự thật để áp dụng có hiệu quả Quy định số 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về “xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan”. Cấp ủy, UBKT các cấp cần tiếp tục triển khai có hiệu quả Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030”, Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW ngày 30/6/2022 của UBKT Trung ương và Chương trình hành động số 131-CTr/TU ngày 30/6/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai thực hiện Kết luận 34 của Bộ Chính trị. Trong đó vấn đề “gốc” có tính quyết định của công tác kiểm tra, giám sát là công tác cán bộ. Tiếp nối truyền thống 75 năm công tác kiểm tra, giám sát của đảng, cấp ủy, UBKT các cấp cần xây dựng cho được đội ngũ cán bộ kiểm tra “liêm khiết, công minh, chính trực, có bản lĩnh, dũng khí đấu tranh, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tận tụy, trách nhiệm” là góp phần đưa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng lên một tầm cao mới, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh, thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Trần Văn Tỏ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 117
  • Trong tuần: 423
  • Tất cả: 635,192
Đăng nhập