Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 106
Sáng 15/7 tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Lam - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đỗ Văn Phớn - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Triệu Tài Vinh - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương còn có đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các bộ, ngành có liên quan.

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung ương

Tại điểm cầu tỉnh Lào Cai tham dự hội nghị có đồng chí Lý Thị Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; cán bộ, chuyên viên Ban Dân vận Tỉnh ủy.

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai

6 tháng đầu năm, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; kịp thời thể chế hóa các văn bản của trung ương và cấp ủy cấp trên, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị; chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tích cực nghiên cứu khoa học, ban hành nhiều đề tài, đề án về công tác dân vận có giá trị thực tiễn cao. Công tác dân vận chính quyền, công tác dân tộc, tôn giáo, việc thực hiện QCDC ở cơ sở đạt được những kết quả quan trọng theo hướng thực chất, hiệu quả, gần với dân. Công tác phối hợp triển khai thực hiện công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với cấp ủy, chính quyền các cấp có nhiều khởi sắc; chất lượng, hiệu quả đã được nâng lên, nhất là trong phát động và vận động nhân dân thực hiện các phong trào, hoạt động hướng mạnh về cơ sở. Ban Dân vận các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và thực hiện chương trình công tác dân vận theo kế hoạch đề ra. Ban Dân vận Trung ương đã tích cực triển khai đồng bộ, thực hiện các đề án, tăng cường cán bộ đi cơ sở, nắm tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo, dân tộc kịp thời báo cáo, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy đã có nhiều đổi mới, năng động, linh hoạt trong tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa phù hợp với địa phương, đơn vị mình. Nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo đã được nhân rộng, lan tỏa tích cực trong xã hội, góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác dân vận đã tích cực tham gia, đóng vai trò quan trọng trong khống chế, kiểm soát có hiệu quả tình hình dịch Covid-19, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.

6 tháng cuối năm, trong báo cáo đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như: Tích cực, chủ động triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy về công tác dân vận; thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực các Ban Chỉ đạo về công tác dân vận; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch năm 2022; tăng cường công tác phối hợp, chủ động nắm tình hình dân tộc, tôn giáo, những tâm tư nguyện vọng, những vấn đề mới nảy sinh trong đời sống kinh tế - xã hội để kịp thời báo cáo đề xuất với cấp ủy; củng cố, kiện toàn cán bộ dân vận các cấp, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng; tập trung triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", nhất là trong xây dựng nông thôn mới...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá về những kết quả đạt được, những cách làm hay, sáng tạo của các địa phương trong thực hiện công tác dân vận, đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận trong thời gian tới.

anh tin bai

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của hệ thống dân vận các cấp trong thời gian qua đã góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong phạm vi cả nước và từng địa phương, đơn vị. Đồng chí yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm hệ thống dân vận các cấp tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các đề án; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và cấp ủy về công tác dân vận; tham mưu cấp ủy chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là công tác nắm tình hình Nhân dân, công tác vận động, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, dự báo tình hình dư luận trong các tầng lớp Nhân dân để chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp uỷ chủ trương, giải pháp về công tác dân vận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”; phát hiện gương người tốt, việc tốt, tôn vinh và nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu...

CTTDT
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 258
  • Trong tuần: 1,396
  • Tất cả: 530,364
Đăng nhập