Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số
Lượt xem: 70

Thời gian qua, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 117-KH/TU ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về chuyển đổi số và triển khai thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 - 2025, chủ động ban hành Kế hoạch số 36-KH/CQUBKTTU ngày 06/3/2023 về chuyển đổi số và triển khai thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra tỉnh Lào Cai, đến nay 24 cán bộ, công chức, người lao động đều được trang bị máy tính cá nhân nhằm đáp ứng được nhu cầu công việc, phục vụ cho hoạt động công tác chuyên môn (trừ các máy tính kết nối mạng nội bộ, máy tính soạn thảo văn bản mật).

anh tin bai

Ảnh: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức hội nghị.

Quá trình thực hiện đã phối hợp với Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai đảm bảo an toàn thông tin cho cơ quan, phân công 01 cán bộ kiêm nhiệm công tác công nghệ thông tin và chuyển đổi số của đơn vị; đường truyền số liệu chuyên dùng và triển khai các hệ thống thông tin chuyên ngành, các phần mềm ứng dụng dùng chung được đảm bảo.

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Ủy ban Kiểm tra cũng ban hành Kế hoạch số 37-KH/UBKTTU và Công văn số 735 - CV/UBKTTU ngày 03/4/2023 về triển khai ứng dụng các phần mềm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan, triển khai 04 phần mềm của Ủy ban Kiểm tra  Trung ương đến ủy ban kiểm tra các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, gồm: Phần mềm Hệ thống quản lý, theo dõi, tổng hợp báo cáo của các cơ quan tham mưu, vụ chuyên đề; phần mềm hệ thống quản lý hồ sơ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và lập báo cáo thống kê; phần mềm hệ thống quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh; phần mềm hệ thống quản lý thông tin cán bộ công chức, công tác thi đua khen thưởng, đào tạo của Ngành Kiểm tra Đảng. Đến nay Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai đã cài đặt xong đường truyền, Phần mềm tại ủy ban kiểm tra các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Đến nay, hạ tầng số cơ bản đáp ứng được nhu cầu công tác chuyển đổi số; cán bộ, công chức Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã từng bước chú trọng áp dụng công nghệ số vào các hoạt động chuyên môn cơ quan./.
Trần Đức Phương - Cơ quan UBKT Tỉnh ủy
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 218
  • Trong tuần: 218
  • Tất cả: 599,144
Đăng nhập