Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bảo Thắng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
Lượt xem: 48
Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao từ đầu năm 2024 đến nay ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ huyện Bảo Thắng đã chỉ đạo, thực hiện đồng bộ 6 nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, chú trọng nắm tình hình để kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong ba tháng đầu năm 2024, cấp ủy, ủy ban kiểm tra  từ huyện đến cơ sở tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 03 tổ chức đảng và 06 đảng viên, trong đó: Ủy ban Kiểm tra  Huyện ủy kiểm tra 01 tổ chức đảng và 02 đảng viên (tổ chức đảng cấp dưới cách một cấp), ủy ban kiểm tra  đảng ủy cơ sở kiểm tra 02 tổ chức đảng và 04 đảng viên. Qua việc kiểm tra đã kịp thời xem xét xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm và phê bình, nhắc nhở những tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật, góp phần đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng; chủ động ngăn ngừa vi phạm, tiêu cực của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đề cao kỷ cường, kỷ luật trong Đảng, xây dựng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ đảng viên trong sạch, vững mạnh./.
Vũ Anh Tuấn - Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bảo Thắng
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập