Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng tại Đảng ủy Sở Tư Pháp
Lượt xem: 56

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 vừa qua Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan  - Doanh nghiệp tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với Đảng uỷ và Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Sở Tư pháp. Đồng thời tiến hành kiểm tra việc thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí đối với Đảng ủy Sở Tư pháp và 01 đảng viên. Việc kết hợp 02 Tổ kiểm tra cùng làm việc đảm bảo nội dung kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ tiết kiệm thời gian, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn của tổ chức đảng được kiểm tra.

anh tin bai

Quang cảnh buổi làm việc tại Đảng ủy Sở Tư pháp

Trong thời hiệu kiểm tra, Đảng ủy Sở Tư pháp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc quán triệt đầy đủ các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát; công tác Phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát, thực hiện hoàn thành mục tiêu Đề án số 16 của Tỉnh ủy đề ra. Tiến hành kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Đảng bộ không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; không có tổ chức đảng và đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật; công tác tài chính đảng và việc thu, nộp, quản lý sử dụng đảng phí của Đảng bộ  được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Năm 2023, Đảng bộ Sở Tư pháp được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ’’

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đề nghị Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Tư pháp tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra. Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 20/10/2020 của Đảng ủy Khối về tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 và các năm tiếp theo; thực hiện tốt hơn nữa số hóa và hoạt động kiểm tra, giám sát trên không gian mạng; lập, lưu trữ hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát (bản giấy và bản điện tử) theo đúng hướng dẫn./.

NGUYỄN SƠN HÀ - UBKT Đảng ủy Khối CQ - DN tỉnh
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập