Thành ủy Lào Cai thực hiện tốt các nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 88

Thực hiện chương trình công tác năm, ngày 03/10/2023 Thành ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị lần thứ 26. Thường trực Thành ủy Lào Cai chủ trì hội nghị, về dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lào Cai, đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Xuân Cường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai đến dự và chỉ đạo hội nghị.

anh tin bai

Ảnh: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lào Cai lần thứ 26

Hội nghị đã quán triệt triển khai: Quy định số 113-QĐ/TW, ngày 10/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan.

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện: nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; 02 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Tỉnh ủy về phát triển thành phố Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, ngay từ đầu năm, bám sát các chủ trương, chỉ đạo của tỉnh, Thành ủy Lào Cai đã dự báo, đánh giá sát tình hình, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 23/12/2022 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; xác định 23 mục tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ trọng tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết, cụ thể, sát tình tình thực tế của cơ quan, đơn vị để triển khai các nhiệm vụ; chỉ đạo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy đảm bảo yêu cầu về nội dung, thời gian quy định; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, 6 đề án, 4 nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025; nắm chắc tình hình Nhân dân, kịp thời ngăn chặn, giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Duy trì chế độ làm việc theo quy định; ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của cấp ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tổ chức 09 hội nghị Ban Thường vụ, 03 hội nghị Ban Chấp hành, 26 hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy; làm việc với đảng ủy các xã, phường để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, định hướng các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023; ban hành trên 1.900 văn bản lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thành phố.

Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân ổn định. Tổ chức thành công 04 hội nghị học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết với trên 8.410 lượt đại biểu tham dự. Chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Chính trị thành phố, mở 52/53 lớp đào tạo, bồi dưỡng đạt 98% kế hoạch, cập nhật kiến thức cho 3.989/4.335 lượt học viên, đạt 92% kế hoạch. Chỉ đạo thực hiện tốt việc đăng ký nêu gương học tập theo gương Bác, có 9.776 cán bộ, đảng viên đăng ký, trong đó cán bộ, đảng viên giữ chức vụ là 1.072, quần chúng Nhân dân 932 người; 100% các cơ quan đơn vị rà soát, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Tăng cường phát hiện, biểu dương các điển hình tiêu biểu, các mô hình mới, ghi danh 09 mô hình, 40 tập thể, 59 cá nhân tiêu biểu cấp thành phố.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm. Chỉ đạo tổ chức thành thi Bí thư chi bộ giỏi thành phố Lào Cai năm 2023. Chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ kịp thời, theo đúng quy trình, quy định; kiện toàn, điều động, luân chuyển chức vụ chủ tịch, bí thư, phó bí thư, phó chủ tịch HĐND 12 xã, phường; kiện toàn, bổ sung 02 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, 01 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiện toàn chức vụ Bí thư đoàn phường Bắc Lệnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố, phường Cốc Lếu, Lào Cai, Đảng bộ Trường THPT Chuyên. Quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cấp trưởng, cấp phó 09 cơ quan, đơn vị; không bổ nhiệm lại 02 viên chức quản lý (Phó trưởng Ban quản lý chợ Cốc Lếu, Pom Hán); điều động công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đến nhận công tác Cơ quan Ủy ban MTTQ thành phố; cho chủ trương nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Sắp xếp, bố trí cán bộ sau xử lý kỷ luật đối với 02 đồng chí theo Thông báo số 580-TB/TU, ngày 17/4/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc xử lý đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật. Công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được quan tâm, bàn giao 01 tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy về Đảng ủy các cơ quan Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai; chuyển giao Đảng ủy Công ty cổ phần Đồng Tả Phời - Vinacomin về Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Tiếp tục quan tâm chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, sinh hoạt chi bộ, trong 9 tháng đầu năm, có 52 lượt các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nắm tình hình, dự sinh hoạt chi bộ dưới cơ sở. Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên, trong 9 tháng đầu năm kết nạp 107/155 đảng viên mới, đạt 69% kế hoạch tỉnh giao, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ thành phố lên 9.017 đồng chí. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, tặng giấy khen cho 09 tổ chức đảng đạt xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (HTXSNV) năm 2022; 65 đảng viên đạt mức xếp loại HTXSNV 05 năm (2018 - 2022), khen thưởng đột xuất cho 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia Hội thi giảng viên Lý luận chính trị giỏi các cấp năm 2022. Tỉnh ủy khen thưởng đối với 01 Đảng bộ cơ sở và 16 đảng viên có thành tích xếp loại HTXSNV 05 năm liền (2018 - 2022). Trao Huy hiệu Đảng cho 316 đồng chí.

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy quan tâm; chủ động quán triệt, triển khai, ban hành các văn bản triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức thành công Hội thi Cán bộ Kiểm tra giỏi vòng sơ khảo cấp cụm thành phố năm 2023. Tiếp tục chỉ đạo xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 đối với 15 cá nhân của 9 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Cấp ủy các cấp kiểm tra đối với 44 tổ chức đảng (bằng 98% so với cùng kỳ, 100% kế hoạch), 96 đảng viên (bằng 96% so cùng kỳ; 100% so kế hoạch); giám sát 31 tổ chức đảng (bằng 75% so cùng kỳ; 100% so kế hoạch), 82 đảng viên về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao (bằng 89% so cùng kỳ; 100% so kế hoạch); việc tu dưỡng rèn luyện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; việc kê khai tàn sản, thu nhập hàng năm theo quy định... Qua kiểm tra, giám sát, kết luận các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, giám sát, không có trường hợp vi phạm nội dung kiểm tra, chưa phát hiện vi phạm chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên. Chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 58 tổ chức đảng về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; kiểm tra tài chính đảng, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đạt 100% kế hoạch. Giám sát 29 chi bộ trực thuộc (bằng 81% so với cùng kỳ, 100% so kế hoạch), 35 đảng viên (bằng 86% so với cùng kỳ, 100% so kế hoạch). Qua kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, chưa phát hiện tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng. Đảng ủy các xã, phường kiểm tra có dấu hiệu vi phạm đối với 01 chi ủy viên, 05 đảng viên bằng 200% so với cùng kỳ. Các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở kiểm tra đối với 400 đảng viên về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao (bằng 100% so với cùng kỳ, 113% so với kế hoạch); giám sát 509 đảng viên (bằng 126% so cùng kỷ, 130% so kế hoạch). Qua kiểm tra, giám sát, các đảng viên thực hiện tốt nội dung kiểm tra, giám sát, chưa phát hiện vi phạm chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy phối hợp kiểm tra đối với 12 tổ chức đảng, (đạt 75% so cùng kỳ, 100 % kế hoạch), 24 đảng viên, (đạt 100% so kế hoạch). Qua kiểm tra, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại các tổ chức đảng cơ sở. Công tác thi hành kỷ luật đảng được thực hiện nghiêm túc.

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ổn định, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 9 tháng đầu năm 2023 đạt 19.111 tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch năm, bằng 85% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 2.739,515 tỷ đồng, bằng 33,6% kế hoạch tỉnh và 32,2% kế hoạch thành phố; bằng 69,6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách thành phố thực hiện 1.066 tỷ đồng, bằng 79,2% kế hoạch tỉnh và 68% kế hoạch thành phố; bằng 91,7% so với cùng kỳ. Chi ngân sách thành phố thực hiện 917,126 tỷ đồng, bằng 68,1% kế hoạch tỉnh và 58,5% kế hoạch thành phố; bằng 112,4% so với cùng kỳ. Sản xuất nông - lâm nghiệp phát triển, chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới, thôn kiểu mẫu; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia và đô thị văn minh thành phố, giai đoạn 2023 - 2025; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động xây dựng 02 thôn kiểu mẫu (thôn Đá Đinh 2, xã Tả Phời và thôn Giao Tiến, xã Thống Nhất); 02 thôn nông thôn mới (thôn Nậm Rịa, xã Hợp Thành và thôn Làng Mới, xã Tả Phời); 02 xã nông thôn mới nâng cao (xã Hợp Thành, Đồng Tuyển); chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai phương án phát triển kinh tế - xã hội 06 thôn đặc biệt khó khăn, trong đó, đã hỗ trợ xây dựng mới 13 nhà, nâng cấp sửa chữa 07 nhà đảm bảo 3 cứng cho hộ nghèo và cận nghèo, với tổng số tiền là 599 triệu đồng.

Công tác giáo dục đạt nhiều kết quả tích cực, mạng lưới trường lớp tiếp tục phát triển, nhất là các cơ sở giáo dục tư thục; trên địa bàn thành phố hiện có tổng số 73 cơ sở giáo dục, tăng 05 cơ sở so với năm học 2022 - 2023, trong đó thành lập mới 01 là cơ sở giáo dục Trường mầm non công lập Duyên Hải. Duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở 17/17 xã, phường; 15/17 xã, phường duy trì vững chắc chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 4 tuổi, công nhận 5/15 xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục trẻ 4 tuổi (đạt 33,3%). Chất lượng giáo dục tiếp tục có nhiều tiến bộ, số học sinh tham gia các kỳ thi, cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia, khu vực và đạt giải qua các kỳ thi tăng mạnh so với năm học trước. Hoàn thành xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 lên 24/58 trường (41,3%). Thực hiện tốt chế độ chính sách người có công, giảm nghèo và an sinh xã hội; thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn với trên 37.836 suất, trị giá trên 24 tỷ đồng. Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt, đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu 24/24 giờ; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,4%; số giường bệnh 14,7 giường/1 vạn dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường, củng cố vững chắc.

Sau 02 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Tỉnh ủy về phát triển thành phố Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đều được thực hiện đồng bộ, linh hoạt với tổng số 101 chỉ tiêu, trong đó có 29 chỉ tiêu đạt (28,7%), 72 chỉ tiêu đang thực hiện (71,3%), một số chỉ tiêu được tập trung thực hiện quyết liệt, hoàn thành sớm so với kế hoạch giai đoạn (công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, xây dựng hạ tầng đô thị, triển khai các nhiệm vụ trong lộ trình xây dựng đô thị loại I; sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; văn hóa xã hội, giáo dục và đào tạo, chuyển đổi số; công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị).

Để thực hiện tốt nhiệm vụ 3 tháng cuối năm Thành ủy Lào Cai đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị rà soát toàn bộ các chương trình, kế hoạch năm 2023; tổ chức triển khai quyết liệt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2023, đặc biệt mục tiêu Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 23/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; tổ chức tổng kết, trên cơ sơ kết quả năm 2023, tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ động xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch năm 2024 đảm bảo khoa học, có tính khả thi cao. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn cán bộ các cơ quan, đơn vị, xã, phường đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám năm 2023. Nắm chắc tình hình Nhân dân; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức vận động quần chúng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tập trung lãnh đạo, chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp cuối năm 2023 HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các kỳ họp chuyên đề, phát sinh. Chỉ đạo tăng tốc các giải pháp thực hiện thu ngân sách năm 2023; rà soát toàn bộ các chỉ tiêu, kế hoạch, có giải pháp cụ thể để quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đề ra. Tập trung đôn đốc, triển khai trình tự, hồ sơ lập, phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết theo tiến độ đã giao; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công các dự án trọng điểm. Tổ chức quán triệt, thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính đồng bộ.
Nguyễn Thành Nam - UBKT Tỉnh ủy
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 130
  • Trong tuần: 436
  • Tất cả: 635,205
Đăng nhập