Phát huy vai trò công tác kiểm tra giám sát của Đảng trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Lượt xem: 122

Trong những năm qua, Huyện ủy Bảo Yên luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ huyện, đặc biệt coi trọng vai trò của công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, chú trọng giải quyết đơn thư kiếu nại, tố cáo; sớm phát hiện và xử lý nghiêm minh những sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước. Nỗ lực đó đã góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị huyện Bảo Yên trong sạch, vững mạnh. 

Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, trong thời gian qua, cấp ủy đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện Bảo Yên đã chủ động, tăng cường chỉ đạo, tập trung kiểm tra, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý cả cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu; làm một cách nghiêm minh từ trên xuống dưới, có trọng tâm, trọng điểm. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bảo Yên khóa XXII đã ban hành Đề án số 08 về “nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực, công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng”. Chỉ đạo kiện toàn lại bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp, chú trọng nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ những người làm công tác kiểm tra, giám sát.  Nâng cao chất lượng kiểm tra toàn diện, các cuộc kiểm tra chuyên đề; tập trung kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh đó, chú trọng tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan dân cử đối với công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện.

UBKT các cấp đã thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần kiên quyết, mở rộng phạm vi, đối tượng kiểm tra; xử lý dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài qua nhiều năm. Do vậy, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, đảm bảo có trọng tâm trọng điểm, nội dung bám sát vào công tác xây dựng Đảng gắn với các vấn đề mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, kịp thời phát hiện, phòng ngừa các vi phạm ngay từ khi mới manh nha. Giúp các đơn vị, cá nhân được kiểm tra nhận thấy những ưu điểm để phát huy và phát hiện khuyết điểm để sớm đưa ra giải pháp khắc phục.

Trong 5 năm (2018-2022), đã kiểm tra toàn diện 22 tổ chức đảng, 22 đảng viên; kiểm tra chuyên đề 132 tổ chức đảng, 107 đảng viên; giám sát chuyên đề 186 tổ chức đảng, 118 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận 73 đồng chí vi phạm, thi hành kỷ luật 72 đảng viên, trong đó khiển trách 40 đồng chí, cảnh cáo 20 đồng chí, cách chức 06 đồng chí, khai trừ 06 đồng chí. Trong số đảng viên xử lý kỷ luật có 23 đồng chí là cấp ủy viên các cấp (Huyện ủy viên 03 đồng chí, đảng ủy viên 13 đồng chí, chi ủy viên là 07 đồng chí). Năm 2022 cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra chuyên đề 76 tổ chức đảng, 74 đảng viên; giám sát chuyên đề 54 tổ chức đảng, 62 đảng viên. Chỉ đạo UBKT các cấp tiến hành kiểm tra 10 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; 14 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 79 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Giám sát chuyên đề 75 tổ chức đảng, 60 đảng viên. Đã thi hành kỷ luật 16 đảng viên, trong đó khiển trách 10 đảng viên, cảnh cáo 03 đảng viên và cách chức 03 đảng viên, tiếp nhận và xử lý 21 đơn, thư đề nghị và kiến nghị. Trước đó năm năm 2021, huyện Bảo Yên đã tổ chức 22 cuộc kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra đã xem xét, kỷ luật 18 đảng viên với các hành vi như đánh bạc, vi phạm đạo đức, lối sống, chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Cùng với đó, công tác thanh tra được tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm như: quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý tài chính… Đây là những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực và thực tế có không ít cán bộ sai phạm đã bị xử lý. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm. Từ năm 2021 qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi hơn 30 nghìn m2 đất và trên 100 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Theo cơ quan Thanh tra huyện Bảo Yên, trong những năm qua trên địa bàn huyện các lĩnh vực thường dễ xảy ra sai phạm là công tác giải phóng mặt bằng, chiếm 70%. Đối với công tác này, cơ quan thanh tra tham mưu cho huyện tiến hành thanh tra ở một số xã trọng điểm, cơ quan thực hiện chức năng giải phóng mặt bằng, để giải quyết đơn thư, tố cáo của Nhân dân. Kết quả đạt được cho thấy rõ quyết tâm cao, nỗ lực rất lớn, nói đi đôi với làm của Đảng, Nhà nước trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã trở thành quyết tâm chính trị và hành động thực tế. Tất cả vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng, thượng tôn pháp luật của Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh  và uy tín của Đảng, Nhà nước và là ý nguyện của Nhân dân.

anh tin bai

Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (giai đoạn 2012-2022) tại huyện Bảo Yên

Trong thời gian tới, cấp uỷ, UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện Bảo Yên sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng bộ huyện, tỉnh, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát đẩy mạnh hơn nữa trong việc tham gia vào quá trình giáo dục cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, tự giác, tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí và thực hiện những điều đảng viên không được làm, kết hợp chặt chẽ giữa ngăn ngừa vi phạm với xử lý nghiêm các vi phạm, trong đó lấy ngăn ngừa là chính, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Tiếp tục tăng cường giáo dục kỷ luật, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, dùng kỷ luật nghiêm minh và giám sát nghiêm khắc để cán bộ, đảng viên biết giữ gìn, nhớ điều cấm, giữ giới hạn./.

Nguyễn Khắc Nam - UBKT Huyện ủy Bảo Yên
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 111
  • Trong tuần: 417
  • Tất cả: 635,186
Đăng nhập