Huyện ủy Văn Bàn đẩy mạnh thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
Lượt xem: 263

Xác định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Nhằm xây dựng Đảng bộ Công an, Quân sự huyện trong sạch, vững mạnh, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

anh tin bai

Đồng chí Trần Thị Việt - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng đoàn kiểm tra đối với Đảng ủy Quân sự huyện

Thực hiện Quy chế số 02-QC/UBKT ngày 12/10/2020 về phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh với 9 Ủy ban kiểm tra huyện ủy, thị ủy, thành ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với đảng ủy quân sự các huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy chế số 21-QC/TU ngày 15/3/2022 của Tinh ủy Lào Cai về phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với các tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an huyện, thị xã, thành phố. Quý III năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Bàn đã chủ động phối hợp với Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

          Qua giám sát đối với Đảng ủy Công an huyện và đồng chí Bùi Thống Nhất - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Văn Bàn Ban Thường vụ Huyện ủy nhận thấy: Đảng ủy Công An huyện đã quan tâm quán triệt, triển khai chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh Lào Cai về nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 02/12/2020 của Huyện ủy Văn Bàn về “Bảo đảm an ninh trật tự huyện Văn Bàn giai đoạn 2021 - 2025. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững, không để xảy ra các vụ án, vụ việc nghiêm trọng. Nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp giải đoạn 2020 - 2025 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

          Kiểm tra tại Đảng ủy Quân sự huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Bàn nhận thấy Đảng ủy Quân sự huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của các cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân sự huyện. Tham mưu Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện ban hành và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, kế hoạch về công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Chủ động xây dựng, ban hành hệ thống các văn bản và triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng hằng năm; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 02/12/2020 của Huyện ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng tiềm lực quân sự trong khu vực phòng thủ huyện, giai đoạn 2021 - 2025 đạt kết quả quan trọng. Phối hợp tốt với lực lượng Công an thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Phó trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Công an huyện

Nhìn chung, công tác phối hợp giữa Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Bàn với Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, Quân sự tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Công an huyện, Đảng bộ Quân sự huyện luôn được sự quan tâm sát sao, phối hợp chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh. Việc phối hợp được tổ chức thực hiện cơ bản toàn diện, đầy đủ và đạt được nhiều kết quả quan trọng, giúp công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong lực lượng Công an nhân dân, lực lượng vũ trang ngày càng đi vào chiều sâu có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên đối với Đảng bộ Công an huyện, Quân sự huyện. Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trở thành kênh thông tin quan trọng giúp các bên làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.
LÊ DŨNG MẠNH - UBKT HUYỆN ỦY VĂN BÀN
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập