Huyện ủy Bát Xát sơ kết quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024
Lượt xem: 81

Ngày 08/4/2024 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bát Xát tổ chức hội nghị sơ kết quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024. Chủ trì hội nghị các đồng chí Thường trực Huyện ủy. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Quang Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí chuyên viên các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.

anh tin bai

Ảnh Hội nghị

Trong Quý I năm 2024 kinh tế huyện Bát Xát tiếp tục phát triển các cấp, các ngành trong toàn huyện tích cực triển khai, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp trên và các nghị quyết của huyện ủy, kết quả đạt được: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 263.612,7 triệu đồng, đạt 19,3% dự toán tỉnh giao, đạt 18% dự toán huyện giao; thu ngân sách địa phương ước đạt 216.116 triệu đồng đạt 17,8% so với dự toán tỉnh giao, đạt 17,4% dự toán huyện giao; về nông nghiệp, công nghiệp cây lúa xuân hiện nay đã cấy 695/1004 ha đạt 69,2% kế hoạch, cây ngô xuân trồng được 1.583/3.040 ha đạt 52,07% so với kế hoạch, bằng 104,14% so với cùng kỳ, cây khoai lệ phố trồng được 42 ha, cây đậu đỗ trồng được 03 ha, cây lạc trồng được 02 ha; nhân dân tiếp tục chăm sóc, thu hoạch các loại cây trồng; cây chè tổng diện tích hiện có 308,8 ha, trong quý tập trung đốn tỉa 136,01 ha và thu hái ước 1,5 tấn búp chè tươi đạt 0,5 % kế hoạch giao, bằng 125% so với cùng kỳ, cây dược liệu hàng năm trồng mới ước 110,9/350 ha, đạt 31,69% so với kế hoạch, bằng 170,22% so với cùng kỳ, cây chuối trồng mới được 48,6/300 ha thu hoạch 280 tấn, cây dứa diện tích 60 ha, cây hoàng sin cô trồng được 53,3/105 ha đạt 50,7% kế hoạch, cây đao riềng trồng được 82,5/130 ha đạt 63,4% kế hoạch, cây ăn quả ôn đới tổng diện tích 510 ha, đạt 100% kế hoạch giao trong đó cây lê trồng được 23,27 ha, nâng tổng diện tích 447,1 ha; cây hồng giòn 17ha, cây mận trồng được 14/14 ha đạt 100% kế hoạch, cây ăn quả nhiệt đới cây xoài trồng 26,5 ha... phát triển chăn nuôi ngựa tổng đàn ngựa hiện có 2.177 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 19,8 tấn, giá trị ước đạt 3,96 tỷ đồng; chăn nuôi lợn: tổng đàn lợn trên địa bàn huyện là 50.450 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 1.350 tấn, giá trị ước đạt 67.500 triệu đồng; phát triển thủy sản được quan tâm  trong 3 tháng đầu năm đã bán khoảng 331,5 tấn các loại trong đó cá nước ấm 309,8 tấn, nước lạnh 21,7 tấn; công tác trồng rừng được triển khai tích cực trồng mới được 35,3/300 ha rừng, hưởng ứng lễ phát động mùa xuân là tết trồng cây đã trồng được 74.864 cây phân tán các loại.

Công tác xây dựng đảng trong toàn Đảng bộ tiếp tục được tăng cường tạo sự chuyển biến tích cực cả về chính trị tư tưởng và tổ chức thực hiện từ đó tăng cường sự thống nhất đoàn kết trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị,    tập trung lãnh đạo quán triệt sâu sắc đến các chi, đảng bộ về học tập chuyên đề, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung chuyên đề bảy dám “dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung"; đã bổ nhiệm 15 đồng chí cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc và Đại hội Hội liên hiệp thanh niên nhiệm kỳ 2024 - 2029; kịp thời thực hiện giao biên chế của khối Đảng, Đoàn thể; công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030 các chức danh chủ chốt cấp huyện, cấp xã được quan tâm; thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt Quy định số 368-QĐ/TU của Tỉnh ủy Lào Cai về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, toàn huyện có trên 4.493/5.370 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký nêu gương; chỉ đạo các chi, đảng bộ thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng, trong quý I đã kết nạp 34 đảng viên  đạt 13% so với Nghị quyết, công nhận đảng viên chính thức đối với 41 đồng chí; tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng cho 13 đồng chí.

 Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 số 82-CT/HU ngày 22/12/2023; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng và thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát theo chỉ tiêu kế hoạch Đề án số 16- ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; chỉ đạo các chi, đảng bộ hoàn thiện bản kê khai xác minh tài sản, thu nhập theo Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 11- QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; trong quý I đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với 02 tổ chức đảng và 04 đảng viên. Nội dung giám sát: việc thực hiện dân chủ cơ sở và công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện kết luận số 01-KL/TW ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định 109- QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương; việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đối với Chi bộ Viện Kiểm Sát, Chi bộ Kho Bạc huyện; Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ đang kiểm tra 02 tổ chức đảng và 24 đảng viên đối với Trung tâm GDNN -  GDTX 18 đảng viên và  Ngân hàng CSXH 06 đảng viên. Nội dung kiểm tra việc thu, nộp quản lý và sử dụng đảng phí; cấp ủy các cấp và Ủy ban kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật 13 đảng viên trong đó cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 8 đảng viên; Ủy ban kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật 05 đảng viên. Nội dung vi phạm về chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình, về thực hiện chức trách nhiệm vụ giao, về đạo đức, nếp sống văn minh, thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra vi phạm theo quy định của Luật đất đai; về phòng, chống tệ nạn xã hội phạm tội…Hình thức ký luật: khiển trách 12 đảng viên; khai trừ 01 đảng viên; Thường trực Huyện ủy duy trì định kỳ giao ban với các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Triều, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chỉ rõ những mặt còn khó khăn, hạn chế và phương hướng nhiệm vụ cụ thể trong quý II đó là: tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chú ý việc đổi mới nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết đặc biệt các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Tỉnh ủy, Huyện ủy; hoàn thành công tác rà soát bổ sung quy hoạch; tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Khuyến học; triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra đã xây dựng; tập trung các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện cải cách hành chính thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát công tác này; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tập trung tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực; đảm bảo tiến độ, chất lượng biên soạn cuốn sách chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Bát Xát 10/10/1949 – 10/10/2024. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp, duy trì công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư./.
Chu Thị Nam - Cơ quan UBKT Tỉnh ủy
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập