Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bát Xát lần thứ Mười tám nhiệm kỳ 2020 – 2025
Lượt xem: 60

Ngày 5/10//2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bát Xát khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức hội nghị lần thứ Mười tám (mở rộng). Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Các đồng chí Nguyễn Trung Triều, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Quang Bình, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Trong 9 tháng qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn theo Nghị quyết năm 2023 và 9 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII gắn với các chương trình, nội dung chỉ đạo, chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh. Các nhiệm vụ trọng tâm về nông nghiệp, nông thôn Nghị quyết 10 của Tỉnh ủy được quan tâm chỉ đạo, đến nay đã dần hình thành vùng sản xuất tập trung một số cây trồng chủ lực như vùng trồng Lê, trồng rau an toàn, trồng dược liệu, vùng chè, vùng chuối… Các Chương trình mục tiêu Quốc gia được tập trung triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn được tăng cường.

Với phương châm hướng về cơ sở; Huyện ủy, UBND huyện tổ chức làm việc với các ngành chuyên môn, các xã, thị trấn tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản được tăng cường, tập trung nhiều giải pháp thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, giải ngân các nguồn vốn, quan tâm thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân được thực hiện tốt; công tác văn hóa xã hội, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được chú trọng; hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân nhất là phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tập trung nhiều giải pháp có hiệu quả…

Công tác xây dựng Đảng được củng cố, tăng cường; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được quan tâm đổi mới, tập trung thực hiện các mô hình điểm, mô hình dân vận khéo. Công tác kiểm tra, giám sát được coi trọng, bám sát mục tiêu, nhiệm Đề án 16-ĐA/TU của Tỉnh ủy, từng bước nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; 9 tháng đầu năm 2023 cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra, giám sát đối với 104 tổ chức, đạt 81,25 % chỉ tiêu tỉnh giao; kiểm tra, giám sát đối với 270 đảng viên, đạt 73,97 % chỉ tiêu tỉnh giao, trong đó Cấp ủy huyện kiểm tra, giám sát 08 tổ chức đạt 80%  chỉ tiêu tỉnh giao; kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 09 đảng viên, đạt 90% chỉ tiêu giao, UBKT các cấp đã kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 56 tổ chức, đạt 90,3% chỉ tiêu tỉnh giao; kiểm tra, giám sát đối với 38 đảng viên.

Từ những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, niềm tin của nhân dân với tổ chức đảng được củng cố. Đến nay có 08/32 chỉ tiêu đạt từ 90-100% mục tiêu Nghị quyết năm, 05 chỉ tiêu đạt từ 70% trở lên, 05 chỉ tiêu đạt dưới 70%.

Tại hội nghị đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trong năm 2023. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực như: Nông nghiệp, nông thôn; vấn đề thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện các cây trồng vật nuôi chủ lực theo Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy; tiến độ giải ngân thực hiện các công trình, dự án thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia; công tác quy hoạch, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; công tác kết nạp đảng viên; việc nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát …

Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết trong năm 2023, kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Trung Triều, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: Các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị quyết liệt triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu theo 9 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy. Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện được phân công phụ trách các nội dung, lĩnh vực cần rà soát các mục tiêu nhiệm vụ để đôn đốc, chỉ đạo hiệu quả hoạt động của cơ sở, địa phương quyết tâm đoàn kết hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra./.
Vũ Thị Kim Dung - UBKT Huyện ủy Bát Xát
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 125
  • Trong tuần: 431
  • Tất cả: 635,200
Đăng nhập