Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội nghị giao ban Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2024
Lượt xem: 106

Sáng ngày 19 tháng 4 năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) tổ chức hội nghị giao ban Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực UBKT Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy khóa XVI; các đồng chí chủ nhiệm UBKT các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí trưởng phòng nghiệp vụ cơ quan UBKT Tỉnh ủy.

Quý I năm 2024, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được UBKT các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ, giải  pháp theo tinh thần Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 01/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hành động - Phát triển”.

anh tin bai

Ảnh Hội nghị

Cấp ủy, UBKT các cấp: kiểm tra đối với 125 tổ chức đảng (đạt 110% so với cùng kỳ) và 213 đảng viên (đạt 105% so với cùng kỳ); giám sát đối với 81 tổ chức đảng (đạt 106% so cùng kỳ) và 225 đảng viên (đạt 101% so cùng kỳ); thi hành kỷ luật đối với 01 tổ chức đảng và 84 đảng viên (bằng 190% so với cùng kỳ). UBKT các cấp tiếp nhận, xử lý, giải quyết 24 đơn, thư; việc giải quyết đơn thư có liên quan đến cán bộ, đảng viên bảo đảm nguyên tắc, đúng quy trình, quy định qua đó góp phần ổn định tình hình chính trị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

UBKT Tỉnh ủy tham mưu báo cáo Tỉnh ủy chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo rà soát kết quả thực hiện và báo cáo UBKT Trung ương một số nội dung liên quan đến hoạt động của một số tập đoàn lớn tại Lào Cai như: Công ty Việt Á, Tập đoàn FLC, AIC.

Thực hiện Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, UBKT Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch năm 2024, tổ chức bốc thăm xác minh tài sản thu nhập theo quy định.   

Thực hiện Quyết định số 35-QĐ/TW ngày 15/10/2021 của Bộ Chính trị ban hành ‘‘Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư’’, Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư “ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở”, UBKT tham mưu báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng quy trình công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của chi bộ, cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy.

anh tin bai

Ảnh Hội nghị

Công tác kiện toàn tổ chức đã thực hiện theo đúng tinh thần của Quy định số 137-QĐ/TW ngày 01/12/2023 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương;

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận chỉ rõ một số nội dung: Đánh giá sâu thêm các kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của đảng bộ, cơ quan mình, đặc biệt các khó khăn vướng mắc cần trao đổi để thống nhất giải quyết, việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên. Đánh giá việc triển khai Đề án số 16 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021- 2025. Thảo luận, trao đổi các giải pháp nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra giám sát; công tác chủ động nắm thông tin tăng cường phát hiện kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Trao đổi làm rõ thêm việc thực hiện công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị với UBKT các cấp những mặt được, chưa được cần đề nghị điều chỉnh bổ sung. Quán triệt các nội dung ngành kiểm tra cần chuẩn bị phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã đề nghị UBKT các cấp thực hiện tốt một số nội dung sau: (1). UBKT các cấp tham mưu và tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đề án số 16-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy về “nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025” năm 2024; Phấn đấu đến hết Quý III/2024 hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2024 để chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội Đảng các cấp diễn ra trong năm 2025; (2). Nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát, trước hết là lựa chọn đúng đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát, tập trung vào việc thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia, việc sử dụng tiền bảo vệ môi trường rừng ... (3). UBKT các cấp bám sát quy định, tham mưu giúp cấp ủy ban hành hoặc sửa đổi bổ sung quy định về tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp công dân của cấp ủy, phân công bộ phận, cán bộ theo dõi để tham mưu xử lý dứt điểm không để tồn đọng tránh để xảy ra điểm nóng về khiếu nại, tố cáo; (4). UBKT tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức đảng có liên quan nhất là với các cơ quan thanh tra, các cơ quan trong khối nội chính để thống nhất trong xử lý thông tin, tham mưu cho cấp ủy giải quyết các vụ, việc./.
Nguyễn Quốc Việt - Cơ quan UBKT Tỉnh ủy
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập