Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 46

Sáng ngày 20/10/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Tỏ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Xuân Cường,  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;  Hà Văn Tuyến, Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn 2, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI; đại diện thường trực các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy; cán bộ, công chức ngành kiểm tra của Đảng bộ tỉnh.

anh tin bai

nh: Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy

Trong 9 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Tỉnh ủy đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương đặc biệt, Nghị quyết số 11 của  Trung ương xác định xây dựng Lào Cai trở thành "Cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc" của vùng và cả nước; Tỉnh ủy xác định các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nhiệm vụ công tác năm chủ động, linh hoạt, sáng tạo hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất trong toàn Đảng bộ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động ngăn ngừa, tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của phần tử cơ hội, phản động. Triển khai nhanh, quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 01/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm thực hiện tốt "mục tiêu kép". UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ như tổng kết, đánh giá công tác năm 2021, xây dựng và thực hiện chương trình công tác năm 2022; tham mưu cho cấp ủy thực hiện nhiệm vụ theo chương trình năm 2022 và thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao đó là: Thực hiện Đề án số 16 “nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021- 2025”; tham mưu báo cáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 22/3/2022 tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (phục vụ đoàn kiểm tra của Trung ương vào Quý III/2022); xây dựng chương trình hành động thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị “về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030” để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh; Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025… Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, sự phối kết hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trong tỉnh và tinh thần đoàn kết thống nhất cao của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị, chủ động tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế.

anh tin bai

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Ủy viên BTV Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị.

Số lượng các cuộc kiểm tra giám sát đều tăng cao so với cùng kỳ như; Số lượng các cuộc kiểm tra giám sát đều tăng cao so với cùng kỳ như: Cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra đối với 571 tổ chức (đạt 93% so với cùng kỳ) và 2.719 đảng viên (đạt 178% so với cùng kỳ), trong đó Tỉnh ủy kiểm tra đối với 09 tổ chức đảng (đạt 45% so với cùng kỳ, đạt số % thấp do cùng kỳ năm 2021 Tỉnh ủy kiểm tra khi có DHVP đối với 06 tổ chức) và 07 đảng viên (đạt 15% so với cùng kỳ đạt số % thấp do cùng kỳ năm 2021 Tỉnh ủy kiểm tra khi có DHVP đối với 46 đảng viên).  Cấp ủy các cấp giám sát 488 tổ chức (bằng 133% so cùng kỳ) và 1.584 đảng viên (bằng 105% so cùng kỳ), trong đó có 416 là cấp ủy viên các cấp. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 20 tổ chức (đạt 118% so với cùng kỳ) và 68 đảng viên (đạt 142% so với cùng kỳ), (trong đó có 29 cấp ủy viên các cấp, chiếm 43% số đảng viên được kiểm tra); kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 251 tổ chức đảng (đạt 94% so với cùng kỳ), trong đó cấp tỉnh kiểm tra đối với 10 tổ chức đảng, cấp huyện kiểm tra đối với 241 tổ chức; kiểm tra tài chính đảng (về thu chi ngân sách và sản xuất kinh doanh) đối với 14 tổ chức đảng (đạt 120% so với cùng kỳ); kiểm tra tài chính đảng (về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng Đảng phí) đối với 229 tổ chức đảng, giám sát 342 tổ chức (bằng 103% so cùng kỳ) và 433 đảng viên (bằng 146% cùng kỳ), có 228 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (trong đó UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với 12 tổ chức và 06 cá nhân).

Công tác xử lý kỷ luật đảng thực hiện nghiêm túc, công minh, chính xác kịp thời: Cấp ủy, UBKT các cấp thi hành kỷ luật  kỷ luật 02 tổ chức đảng và 145 đảng viên; việc giải quyết đơn thư có liên quan đến cán bộ, đảng viên bảo đảm nguyên tắc, đúng quy trình, qua đó góp phần ổn định tình hình chính trị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Công tác phòng chống tham nhũng được quan tâm triển khai thực hiện. Tỉnh ủy đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lào Cai theo chỉ đạo của Trung ương gồm 15 thành viên do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban; ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; thực hiện Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức bốc thăm xác minh tài sản thu nhập, phối hợp Thanh tra tỉnh chọn ra 03 cơ quan, đơn vị để xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 đối với 19 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại 03 đơn vị (Sở GTVT - Xây dựng chọn 15 người; Công ty Nước chọn 02 người; Huyện ủy Bắc Hà 02 người). Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc xử lý vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên có liên quan trong việc tham mưu cho phép Công ty TNHH xây dựng và thương mại Lilama thực hiện dự án nhà hàng, khách sạn và hoạt động tận thu, thu gom quặng Apatit. Điều đó thể hiện tính quyết liệt trong công tác kiểm tra, giám sát “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” và thi hành kỷ luật đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc thủ tục, đúng người đúng vi phạm.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu phân tích, làm rõ hơn một số nội dung tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát, đó là: Việc nắm tình hình các tổ chức đảng, đảng viên của cán bộ, cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp chưa sâu sát, nên việc tham mưu quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của ủy ban kiểm tra các cấp còn ít; một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp còn lúng túng trong việc áp dụng quy trình về công tác kiểm tra, giám sát; việc các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND tỉnh xây dựng mức áp giá đến bù GPMB cho thống nhất giữa các dự án; việc các dự án triển khai chậm tiến độ; việc luân chuyển cán bộ, kiểm tra, giám sát việc kê khai, công khai tài sản của cán bộ...

anh tin bai

Ảnh: Đại biểu phát biểu ý kiến

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của ủy ban kiểm tra các cấp trong 9 tháng đầu năm 2022, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, từng bước làm trong sạch bộ máy.

anh tin bai

Ảnh: Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện Chương trình hành động số 131-CTr/TU ngày 30/6/2022; Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên có sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giam sát của Đảng; công tác kiểm tra, giám sát phải được triển khai, toàn diện, chặt chẽ, công khai, dân chủ, lấy phòng ngừa làm trọng, qua đó kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn hành vi vi phạm. Đồng chí Vũ Xuân Cường nhấn mạnh: Ủy ban kiểm tra các cấp cần tăng cường công tác tham mưu, đề xuất đối với cấp ủy giải quyết những việc đang làm, làm đến cùng, tránh trường hợp làm qua loa, lấy lệ; tham mưu, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với các đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm; các kết luận của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy, công tác phối hợp trong giải quyết đơn thư, đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai các kết luận kiểm tra, giám sát; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT năm 2023; nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát...

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phúc, ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2022 đồng thời nhấn mạnh: Ủy ban kiểm tra các cấp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục tham mưu giúp cấp uỷ thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham mưu giúp cấp ủy thực hiện Đề án số 16 “nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025”; tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện các quy định của Bộ Chính trị và UBKT của Trung ương liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường thực hiện có hiệu quả theo chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, giám sát theo chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên; gắn với kiểm tra việc thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII (về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tổ chức thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản thu nhập theo Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; tập trung kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng; việc giải quyết đơn thư theo Quy định 162-QĐ/TU; việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; việc quản lý và sử dụng  đất đai, tài nguyên khoáng sản, xây dựng cơ bản, công tác cán bộ; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; mở rộng hoạt động giám sát ở tất cả các cấp; Triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ với các cơ quan, ban, ngành có liên quan; tăng cường phối hợp trong công tác giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ với các ban cán sự đảng, đảng đoàn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền thông báo các kết luận của cấp ủy, ủy ban kiểm tra sau các kỳ họp về công tác kiểm tra, giám sát trên phương tiện thông tin đại chúng; công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, luân chuyển cán bộ làm công tác kiểm tra./.

Kim Ánh Thép - UBKT Tỉnh ủy
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 287
  • Trong tuần: 1,425
  • Tất cả: 530,393
Đăng nhập