Đồng chí Nguyễn Văn Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại xã Nàn Sín, huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 80

Sáng ngày 02/8/2023, Ban Chỉ đạo phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Si Ma Cai và Ban Chỉ đạo xã Nàn Sín, huyện Si Ma Cai đã tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023”. Dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Văn Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Si Ma Cai và xã Nàn Sín.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự Ngày hội.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Nàn Sín, tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, nhận thức của nhân dân trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội từng bước được nâng lên. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được đông đảo quần chúng Nhân dân hưởng ứng tham gia và đạt được nhiều thành tích quan trọng, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự Ngày hội.

Xã đã chỉ đạo, duy trì và thực hiện có hiệu quả 3 mô hình gồm: “Dòng họ tự quản về an ninh Tổ quốc, mô hình “Thôn bản bình yên, gia đình hạnh phúc”, mô hình “3 giảm, 4 giữ”. Công tác củng cố, duy trì hoạt động mô hình tự quản tiếp tục được quan tâm, hoạt động có hiệu quả, đặc biệt là mô hình “Dòng họ tự quản về an ninh Tổ quốc”, mô hình “Thôn bản bình yên, gia đình hạnh phúc”. Do vậy, nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự được các tổ an ninh nhân dân, tổ tuần tra, thành viên của các mô hình và nhân dân ở các cụm dân cư đã được giải quyết dứt điểm, không để phát sinh thành điểm nóng, đồng thời làm tốt công tác xây dựng, củng cố khu dân cư, thôn bản không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

anh tin bai

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng quà chúc mừng “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” cho cán bộ và Nhân dân xã Nàn Sín, huyện Si Ma Cai.

Tại “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc”, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Nàn Sín đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc” và đóng góp ý kiến với lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn.

Tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng thành tích của Ban chỉ đạo phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Si Ma Cai và Ban Chỉ đạo xã Nàn Sín, huyện Si Ma Cai đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng Công an và toàn thể Nhân dân trên địa bàn xã Nàn Sín, huyện Si Ma Cai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

- Thứ nhất: Đối với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của xã Nàn Sín tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nhằm mục đích nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc đồng thời thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định, hướng dẫn của Bộ Công an và của tỉnh về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhất là thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Kế hoạch số 255 của Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

- Thứ hai: Đối với lực lượng Công an và dân quân tại xã cần tiếp tục phối hợp, cụ thể hóa và tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác phối hợp về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, trọng tâm là nghị quyết đại hội, văn bản chỉ đạo các cấp về công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chủ động nâng cao chất lượng công tác nắm, trao đổi thông tin, nhận định, đánh giá, dự báo tình hình; đề xuất với cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Thứ ba: Có giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả của phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng như việc gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động phong trào khác đáp ứng trong tình hình mới. Tập trung thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 862/KH – CAT – PV05 ngày 08/3/2023 của Công an tỉnh về xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến có hiệu quả, đặc biệt là các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ an ninh, trật tự; động viên Nhân dân tham gia tích cực, sâu rộng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng khu dân cư tiên tiến; gia đình văn hóa, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục an toàn về an ninh, trật tự. Có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển.

Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, biện pháp công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật để Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tự giác tham gia Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tổ chức rà soát, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo ANTT, Tổ bảo vệ ANTT khu phố, các tổ an ninh xã hội. Thường xuyên rà soát tổng kết, kịp thời biểu dương gương điển hình tiên tiến, phổ biến, nhân rộng mô hình, cách làm sáng tạo trong Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…
Nguyễn Quốc Việt - Cơ quan UBKT Tỉnh ủy
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 193
  • Trong tuần: 193
  • Tất cả: 599,119
Đăng nhập