Công bố Quyết định kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tại Đảng ủy Sở Văn hóa Thể thao và Đảng ủy Sở Du lịch
Lượt xem: 105

Ngày 11/8/2023, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai do đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Đảng ủy Sở Văn hóa Thể thao và Đảng ủy Sở Du lịch tỉnh Lào Cai trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy về “phát triển văn hóa, du lịch tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 – 2025”.

anh tin bai

Ảnh đồng chí Hoàng Quốc Khánh- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra  phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Hoàng Quốc Khánh đã chỉ rõ đây là một cuộc kiểm tra rất quan trọng, yêu cầu cao, khối lượng công việc rất lớn, đề nghị Đảng ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Sở Du lịch lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cá nhân có liên quan xây dựng báo cáo, chuẩn bị nội dung làm việc đảm bảo chất lượng, mục đích, yêu cầu đề ra, giúp cho Đoàn Kiểm tra và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá rõ được kết quả về công tác văn hóa thể thao và Du lịch của tỉnh Lào Cai nửa nhiệm kỳ vừa qua, làm cơ sở để phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại hạn chế từ này đến hết nhiệm kỳ.

Qua kiểm tra đánh giá đúng những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy, bảo đảm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được thực hiện có kết quả, phát huy vai trò của các nguồn vốn, nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, xác định tính hiệu quả trong thực tiễn. Kịp thời báo cáo, kiến nghị với Đảng, Nhà nước sửa đổi bổ sung các chính sách có liên quan về phát triển văn hóa, thể thao và Du lịch; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, bổ sung kịp thời chủ trương, nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về văn hóa, thể thao và du lịch để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Đánh giá đúng thực trạng của tổ chức đảng, cá nhân được kiểm tra; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây là nội dung kiểm tra chuyên đề theo Chương trình số 177-CTr/TU, ngày 15/12/2022 “về công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025”. Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ trực tiếp kiểm tra, thẩm tra, xác minh trong tháng 9/2023.

Đề án số 03-ĐA/TU đề ra mục tiêu giai đoạn 2020 - 2025: Hằng năm, tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá đạt trên 86%; tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hoá đạt trên 80%. Nghiên cứu đầu tư xây dựng từ 02 công trình văn hóa quy mô cấp tỉnh (Nhà hát tỉnh, Tượng đài,…). 100% xã, phường, thị trấn có Trung tâm văn hóa, thể thao (Nhà văn hóa xã) đạt chuẩn. Bảo tồn tối thiểu 06 lễ hội, nghi lễ truyền thống; 02 nghề thủ công truyền thống. Sưu tầm, bảo tồn văn hóa phi vật thể 02 nhóm ngành dân tộc ít người có nguy cơ mai một cao. Lập hồ sơ khoa học và đề nghị công nhận 05 di tích lịch sử văn hóa, 10 di sản văn hóa phi vật thể. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật 05 nhóm ngành dân tộc Mông, Tày, La Chí, Hà Nhì, Nùng. 100% số xã, phường, thị trấn có mô hình Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình. Quan tâm phát triển công nghiệp văn hóa theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy được lợi thế của địa phương, chú trọng xây dựng các sản phẩm, dịch vụ văn hóa có thương hiệu, gắn liền với quảng bá hình ảnh, con người Lào Cai, có khả năng tham gia sâu rộng vào chuỗi sản phẩm, dịch vụ văn hóa trong nước. Về Du lịch: Hằng năm, tổng lượng khách quốc tế 1.500.000 lượt người; khách nội địa 8.500.000 lượt người; Tổng thu từ dịch vụ Du lịch 44.750 tỷ đồng. Lao động trong lĩnh vực du lịch 42.000 người, trong đó lao động trực tiếp  18.000 người, lao động gián tiếp 24.000 người. Số ngày khách du lịch lưu trú bình quân : khách quốc tế 2,40 ngày/khách ; khách nội địa 1,7 ngày/khách. Mức chi tiêu bình quân của khách du lịch : khách quốc tế 3.600 nghìn đồng/ ngày ; khách nội địa 2.200 nghìn đồng/ ngày. Số lượng cơ sở lưu trú 1400 cơ sở, trong đó số buồng đạt tiêu chuẩn 3-5 sao là 10.000 buồng. Tập trung phát triển 08 nhóm sản phẩm du lịch đặc thù (nghỉ dưỡng cao cấp ; văn hóa cộng đồng ; sinh thai, nông nghiệp, làng nghề ; du lịch thể thao ; hội thảo, sự kiện ; mua sắm ; du lịch thực tế ảo- du lịch thông minh ; du lịch biên giới) theo Kế hoạch  Phát triển sản phẩm du lịch  trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025.

Đào Thị Đang - Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 182
  • Trong tuần: 182
  • Tất cả: 599,108
Đăng nhập