Công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra tại Đảng ủy Sở Tài chính tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 290

Ngày 03/8/2023, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai do đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra đã làm việc với Đảng ủy Sở Tài chính và đồng chí Ngô Đức Ảnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài chính.

anh tin bai

Ảnh đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Theo Quyết định số 671-QĐ/TU, Kế hoạch số 219-KH/TU ngày 11/7/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai kiểm tra đối với Đảng ủy Sở Tài chính và đồng chí Ngô Đức Ảnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài chính  trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 11/12/2020 cuả Tỉnh ủy “ huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 – 2025.

Qua kiểm tra đánh giá đúng những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy, bảo đảm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được thực hiện có kết quả, phát huy vai trò của các nguồn vốn, nguồn lực đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, xác định tính hiệu quả trong thực tiễn. Kịp thời báo cáo, kiến nghị với Đảng, Nhà nước sửa đổi bổ sung các chính sách có liên quan; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, bổ sung kịp thời chủ trương, nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Đánh giá đúng thực trạng của tổ chức đảng, cá nhân được kiểm tra; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Đây là nội dung kiểm tra chuyên đề theo Chương trình số 177-CTr/TU, ngày 15/12/2022 “về công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025”. Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ trực tiếp kiểm tra, thẩm tra, xác minh trong tháng 8/2023.

Đề án số 05-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy đề ra mục tiêu: Huy động đảm bảo nguồn lực thực hiện các Đề án trọng tâm, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2021-2025. Nhằm xây dựng Lào Cai phát triển toàn diện trở thành trung tâm, cầu nối giao thương kinh tế, đối ngoại giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc; đến năm 2025 Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc, năm 2030 Lào Cai trở thành tỉnh khá của cả nước, năm 2045 là tỉnh phát triển của cả nước”, đồng thời thực hiện thắng  lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 là 265.000 tỷ đồng (bình quân tăng 7-8%/năm). Trong đó, huy động vốn Nhà nước 45.000 tỷ đồng, chiếm 17% (riêng vốn NSNN: 36.730 tỷ đồng, chiếm 14%); vốn ngoài Nhà nước: 220.000 tỷ đồng, chiếm 83% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, trong đó huy động theo từng năm: Năm 2021 là 45.500 tỷ đồng; năm 2022 là 49.000 tỷ đồng; năm 2023 là 52.900 tỷ đồng; năm 2024 là 56.600 tỷ đồng; năm 2025 là 61.000 tỷ đồng.
Nguyễn Thành Nam – UBKT Tỉnh ủy
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập