Chi bộ Phòng Giáo dục huyện Bảo Thắng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lượt xem: 281

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng trong lịch sử các mạng Việt Nam và cách mạng thế giới. Cuộc đời, tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Người đã kết tinh và tỏa sáng; luôn đau đáu một lòng vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

 Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chi bộ Phòng Giáo dục huyện Bảo Thắng đã xây dựng Kế hoạch để tổ chức thực hiện Quy định số 28-QĐi/TU ngày 26/3/2018 nay được điều chỉnh sửa đổi thành Quy định số 368-QĐ/TU ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 1171-QĐ/TU ngày 23/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp. Trong quá trình triển khai thực hiện Chi ủy và lãnh đạo Phòng luôn xác định đây là nội dung lớn liên quan đến toàn bộ các mặt công tác của Chi bộ và đơn vị nên đã tích cực triển khai theo hướng dẫn của cấp trên, đồng thời tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên hiểu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa đối với mỗi cán bộ, đảng viên của Chi bộ Phòng Giáo dục huyện Bảo Thắng; học và làm theo Bác đã trở thành niềm vinh dự, tự hào mà mỗi cá nhân luôn nỗ lực, phấn đấu noi theo. Với cách vận dụng linh hoạt, sáng tạo Chi bộ Phòng Giáo dục đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các nội dung sinh hoạt hằng tháng và những đợt sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ. Đến nay, việc làm này đã đi vào nền nếp, trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của cấp ủy, chi bộ; có 09/09 đảng viên đã xây dựng bản cam kết trách nhiệm nêu gương và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện của cá nhân sát với chức trách nhiệm vụ được giao; 12 lượt tập thể và 23 lượt cá nhân được biểu dương và ghi vào sổ ghi danhxây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc thù công tác của Phòng, đúng phương châm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện; tổ chức treo khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, trách nhiệm, tham mưu sâu sát với cơ sở” và câu nói “Học thức là tài sản lớn nhất của quốc gia” để thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên phấn đấu, tu dưỡng; rèn luyện. Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tự phê bình và phê bình; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, trung thực, thẳng thắn, nói đi đôi với làm. Cuối năm Chi bộ gắn việc kim đim, đánh giá kết quả thực hiện cam kết nêu gương với kiểm điểm, đánh giá thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, các đảng viên giữ cương vị lãnh đạo của Phòng còn tập trung chỉ đạo các trường học xây dựng các video, clip, phóng sự truyền hình để tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; giảng dạy và tham gia các hoạt động xã hội của nhà trường, giáo viên và học sinh, như: đăng tải các tin bài về gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình trên các trang tuyên truyền của địa phương, đơn vị trên chuyên mục “Những tấm gương bình dị mà cao quý” trang “Hương chè xuân” của huyện Bảo Thắng. Chỉ đạo các trường từ bậc tiểu học trở lên đưa nội dung bộ tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh" theo hướng thích hợp vào các môn Đạo đức, Giáo dục công dân, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn, đội… Triển khai thực hiện "10 lời hứa Nhà giáo Lào Cai làm theo lời Bác",  “10 lời hứa học sinh làm theo Bác”; phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức bồi dưỡng hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học, trong đó đều có nội dung chuyên đề học và làm theo Bác.

 Đối với công tác sinh hoạt Chi bộ, Chi ủy Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc các chỉ thị và hướng dẫn về nội dung sinh hoạt Chi bộ, trước khi sinh hoạt Chi ủy đã họp bàn bạc thống nhất các nội dung sinh hoạt trong đó ngoài việc thực hiện kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết tháng trước, nhiệm vụ tháng tiếp theo, Chi bộ còn đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt thường kỳ như thảo luận nội dung chuyên đề: Nói đi đôi với làm”; chuyên đề: Ngày hội non sông”... Ngoài ra Chi bộ đã xây dựng chuyên đề có nội dung học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị như chuyên đề: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh”;  “ Phong cách nói đi đôi với làm”;  chuyên đề “Xây dựng tập thể đoàn kết”...

Trong năm Chi bộ đã tổ chức 01 cuộc kiểm tra, 01 cuộc giám sát đối với 02 đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống; việc chấp hành nội quy, quy chế, việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; trong thời điểm tổng kết Chi bộ không có đảng viên, quần chúng suy thoái tư tưởng chính tri, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; trong Chi bộ không có đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật. Kết quả năm 2021 có 09/09 đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 2/9 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Có thể khẳng định, thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng để Chi bộ Phòng Giáo dục huyện Bảo Thắng hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong thời gian tới để phát huy kết quả đã đạt được Chi bộ tiếp tục  đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các kỳ sinh hoạt thường kỳ gắn với thực hiện các chuyên đề và tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là người đứng đầu; tăng cường lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, thường xuyên việc thực hiện nêu gương trong đó cần tạo điều kiện để phát huy vai trò của các đoàn thể giám sát việc thực hiện. Chủ động hơn nữa trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để  làm tốt công tác tham mưu cho Huyện uỷ và Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh./.
Chu Thị Nam - UBKT Tỉnh ủy
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 335
  • Trong tuần: 1,473
  • Tất cả: 530,441
Đăng nhập