Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra
Lượt xem: 91

Chi bộ Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Lào Cai là chi bộ cơ sở sinh hoạt trong Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. Chi bộ có 24 đảng viên chính thức, 100% cán bộ, công chức của cơ quan là đảng viên, 23/24 đồng chí có nghiệp vụ cao đẳng và đại học trở lên chiếm 95,8%;17/24 đồng chí có trình độ cử nhân, cao cấp chính trị chiếm 70%. Trong những năm qua công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tư tưởng của Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ ổn định, yên tâm công tác, yêu ngành, yêu nghề, thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ quan, chi bộ và các đoàn thể giao, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Có được kết quả khích lệ đó là có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, sự quan tâm sâu, sát của lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, sự phấn đấu không ngừng của cán bộ, đảng viên, công chức Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

anh tin bai

Quang cảnh cuộc họp triển khai nhiệm vụ của Chi bộ

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong thời gian qua và năm 2023, Chi bộ đã xác định tư tưởng là công tác có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, có tính xuyên suốt và được thực hiện đồng bộ với các nhiệm vụ khác. Từ đầu nhiệm kỳ, Chi ủy đã tham mưu cho Chi bộ xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chú trọng đến công tác triển khai, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan để mọi thành viên nắm chắc qua đó vận dụng linh hoạt trong điều kiện cụ thể.  Chi bộ đã quan tâm thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 12- HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, duy trì hoạt động đều, thường xuyên đánh giá về công tác chính trị  tư tưởng của cán bộ đảng viên, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ Chí Minh, qua học tập cán bộ, đảng viên đã có nhiều chuyển biến tích cực thể hiện bằng những việc làm thiết thực cụ thể, tinh thần thái độ phục vụ đã được nâng cao, bản lĩnh chính trị được bồi đắp, phẩm chất đạo đức cách mạng có nhiều chuyển biến tích cực; chấp hành tốt hơn chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đối với công việc đảm bảo về giờ giấc làm việc, có tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao, thực hành tiết kiệm về giấy, bút văn phòng phẩm, điện, nước, xe đi công tác, tiếp khách... Đặc biệt cán bộ lãnh đạo là những nhân tố đi đầu gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tinh thần làm việc, tinh thần tự học, tự sáng tạo, trong các sinh hoạt ở mọi lúc mọi nơi, qua đó thật sự là những tấm gương sáng để mọi người học tập noi theo cùng nhau tiến bộ. Mặt khác tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên được phát huy, các vấn đề đều được đưa ra tập thể bàn bạc thẳng thắn, thống nhất, các ý kiến tham gia đóng góp đều được quyết định theo đa số, khi phát hiện có vấn đề về tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức Chi bộ phối hợp chặt chẽ với Cơ quan giải quyết kịp thời, từ đây tình đoàn kết thống nhất trong tập thể luôn được bồi đắp và tăng cường. Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, việc bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường đã phát huy được tính sáng tạo của cá nhân, quan tâm cho đi đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức, bổ nhiệm, khen thưởng nghiêm minh. Chỉ đạo các đoàn thể triển khai đầy đủ các chương trình, các phong trào mà các tổ chức đoàn thể phát động. Các đoàn viên, hội viên đã tích cực tham gia phần đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đoàn thể của mình, hưởng ứng nhiệt tình và có hiệu quả phong trào mà tổ chức mình phát động. Công tác thi đua khen thưởng cũng được quan tâm, trong các kỳ sinh hoạt lãnh đạo Cơ quan và Chi bộ có đánh giá biểu dương với những cá nhân, tập thể có thành tích, hằng năm có bình xét, có đề nghị các cấp khen thưởng cho tập thể, cá nhân với những hình thức khen thưởng phù hợp đã góp phần làm cho các cá nhân hăng say thi đua công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Một số kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện nhiệm vụ trong tâm kiểm tra, giám sát năm 2023 đó là tham mưu báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

 Chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức đảng trực thuộc bám sát chức năng nhiệm vụ xây dựng và ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 sát với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế địa phương, đơn vị. Phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu xây dựng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025” và năm 2023.

 Giám sát chuyên đề đối với 01 tổ chức và 01 cá nhâm, Kiểm tra 05 tổ chức đảng và 03 đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 “Đề án huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025”, Đề án số 04-ĐA/TU về “phát triển, nâng cao chất lượng các đô thị và giao thông trọng điểm tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025”,Đề án số 03-ĐA/TU về “Phát triển văn hóa, du lịch tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 – 2025”…

 Xem xét thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 02 đảng viên vi phạm thuộc Đảng bộ thị xã Sa Pa và Đảng bộ huyện Mường Khương bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

 Ban hành Kế hoạch khắc phục những vi phạm, khuyết điểm theo Thông báo kết luận số 463-TB/UBKTTW, ngày 21/4/2023 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, ban hành 07 báo cáo tổng kết chuyên đề liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng và thực hiện Bộ Quy trình các cuộc kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy; tham gia ý kiến vào Bộ Quy trình thi hành kỷ luật của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương; tham mưu tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về bảo vệ người tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; tham mưu xây dựng Bộ quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng; dự thảo Quy chế của Tỉnh ủy về phối hợp giữa các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trong việc quản lý đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai; dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Xây dựng và ban hành một số quy trình công tác kiểm tra, giám sát cho phù hợp với yêu cầu của Trung ương giao tại các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra giám sát; công tác luân chuyển cán bộ ngành kiểm tra trên địa bàn tỉnh...

Bên cạnh đó Chi bộ lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu báo cáo Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ thực hiện các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng, kết quả đã kiểm tra đối với 11 tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng,  kiểm tra đối với 06 tổ chức đảng và Văn phòng Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc quản lý, sử dụng tài chính Đảng, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 02 cuộc đối với 07 tổ chức đảng và 34 đảng viên; thực hiện 07 cuộc giám sát chuyên đề đối với 07 tổ chức đảng và 08 đảng viên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế dân chủ; việc thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về việc tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định trong công tác quản lý tài chính, quản lý các dự án công trình xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; công tác giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, kiến nghị của công dân và kê khai tài sản thu nhập và việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, kê khai tài sản thu nhập và trách nhiệm nêu gương; thực hiện 09 cuộc kiểm tra xem xét thi hành kỷ luật đối với 05 tổ chức đảng, 28 đảng viên vi phạm theo thẩm quyền thuộc Đảng bộ huyện Bảo Yên, Bắc Hà, Sa Pa, Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ Sở Y tế, Đảng bộ Sở GTVT-XD, Đảng bộ Sở Tài chính... kết quả, đã xem xét kết luận đối với các tổ chức đảng, đảng viên theo quy định; tiếp nhận xử lý 99 đơn trong đó (đơn tố cáo 51 đơn, đơn phản ánh kiến nghị 27 đơn, đơn tố giác 02 đơn, đơn đề nghị, kiến nghị 15 đơn, đơn khiếu nại 01 đơn, đơn khác 01 đơn, đơn Tỉnh ủy chuyển giao UBKT tham mưu xử lý 02 đơn). Kết quả xử lý chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 27 đơn, xếp lưu 72 đơn...

Do vận dụng và thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng trong thời gian qua tạo được sự đoàn kết nhất trí cao trong Đảng phát huy sức mạnh của tập thể hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ chính trị đề ra, Chi bộ hằng năm đều đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.

anh tin bai

  Đồng chí Trần Văn Tỏ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT, Bí thư Chi bộ trao đổi

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tư tưởng trong thời gian tới Chi bộ đề ra một số nhiệm vụ cụ thể sau :

Tập trung xây dựng Nghị quyết, chương trình hành động, thực hiện tốt các nhiệm vụ đồng bộ trong nhiệm kỳ 2020- 2025, quan tâm công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng và các đoàn thể trong sạch vững mạnh.

 Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần đoàn kết thống nhất nội bộ của tập thể, tinh thần làm chủ tự giác, của cá nhân trong tự học, tự sáng tạo cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan UBKT Tỉnh ủy.

- Tiếp tục triển khai quán triệt đầy đủ các quan điển của Đảng về công tác chính trị tư tưởng trong tình hình mới, học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

- Triển khai thực hiện tốt học tập làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh chuyên đề năm 2024 về “Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung”; mỗi cá nhân đăng ký nêu gương học Bác năm 2024 với tinh thần tự soi, tự sửa.

- Quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chăm lo đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, giải quyết hài hòa các mối quan hệ trong tập thể và cá nhân tạo động lực thi đua, phấn khởi công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
Hà Văn Năng - Cơ quan UBKT Tỉnh ủy
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập