Cán bộ, đảng viên Cơ quan ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai học Bác về "Phong cách nêu gương"
Lượt xem: 18

Phong cách "nêu gương" trong tư tưởng đạo đức của Bác Hồ là tài sản vô cùng to lớn của Đảng và nhân dân ta. Mãi mãi là nguồn sáng, là tấm gương soi rọi vào tâm hồn con người Việt Nam. Chúng ta coi phong cách "nêu gương" của Bác Hồ là tấm gương để suốt đời học tập và làm theo Bác, phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Học tập và làm theo phong cách "nêu gương" của Người có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên nhất là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo. Giúp cho cán bộ, đảng viên luôn tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu để trở thành những người có phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng, luôn gương mẫu cho quần chúng nhân dân noi theo, góp phần vào củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng.

Theo tư tưởng quan điểm của Hồ Chí Minh thì nêu gương trước hết phải làm gương cho mọi người, làm gương trong mọi công việc từ việc nhỏ đến việc lớn, thể hiện thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi, gương mẫu về mọi mặt, phải cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, nói phải đi đôi với làm.

Đối với cán bộ, đảng viên trước hết cần nêu gương trên 3 mối quan hệđối với mình, đối với người và đối với việc. Đối với mình phải không tự cao tự đại, tự mãn, kiêu ngạo, mà phải luôn luôn khiêm tốn học hỏi để cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa chữa điều dở của bản thân, phải tự phê bình mình như rửa mặt hàng ngày. Đối với người thì cán bộ, đảng viên phải luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc mà phải khoan dung, độ lượng với mọi người. Đối với việc thì cán bộ đảng viên dù trong hoàn cảnh nào thì phải giữ nguyên tắc "Dĩ công vi thượng" tức là để việc công lên trên, lên trước việc tư.

Sinh thời khi nước nhà vừa giành được độc lập năm 1945, đứng trước nạn đói, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân diệt "giặc đói" bằng mọi hành động cụ thể, mười người nhịn ăn một bữa để lấy số gạo đó cứu những người bị đói. Chính Người là tấm gương sáng thực hiện trước vì thế đã thành phong trào tiết kiệm gạo để cứu đói. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu truyền thống của dân tộc "thương người như thể thương thân". Bác đã nâng lên thành triết lý hành động cách mạng vì dân, vì nước trong mỗi con người chúng ta.

Theo tư tưởng của Bác Hồ, muốn nêu gương được thì nói phải đi đôi với làm và trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khổ hy sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương đạo đức mẫu mực cho mọi người học tập và noi theo. Ở Người đã đạt tới sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa giáo dục đạo đức và nêu gương đạo đức, đạt tới sự nhất quán giữa công việc và đời tư, giữa đạo đức vĩ nhân với đạo đức đời thường. Khi địa vị càng cao, uy tín càng lớn thì Chủ tịch Hồ Chí Minh càng ra sức hoàn thiện, trở thành tấm gương đạo đức trọn vẹn để mỗi người noi theo. Hồ Chí Minh cho rằng "Nói chung các dân tộc phương đông đều giàu tình cảm và đối với họ một tấm gương sống còn giá trị hơn 100 diễn văn tuyên truyền". Người đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên phải làm gương trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi, nói phải đi đôi với làm để quần chúng noi theo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dạy: nói miệng ai cũng nói được, ta cần phải thực hành. Kháng chiến, kiến quốc, ta phải cần kiệm nhưng tự mình phải cần và kiệm trước đã. Trước hết mình phải làm gương cho anh em noi theo và khi đi công tác, gắng làm gương cho dân. Làm gương cả về 3 mặt: Tinh thần, vật chất và văn hóa. Không có gì là khó, khó như làm cách mạng mà ta đã làm được và đã thành công. Muốn làm được ta phải quyết tâm, trí tâm và đồng tâm. Ta nhớ 3 chữ ấy, thực hành làm gương nêu 3 chữ ấy lên, tất là các đồng chí  phải thành công.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng con người nói chung, đặc biệt là người phương đông coi trọng thực tiễn hơn lý thuyết. Chính vì thế Người luôn nhắc nhở đảng viên "Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ "cộng sản" mà ta được họ yêu mến. Quần chúng nhân dân chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước" tự mình phải " chính" trước mới giúp người khác chính. Mình không chính mà muốn người khác chính là vô lý.

Quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh để giáo dục, nêu gương đạt kết quả cao, Người chủ trương "lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới. Trong gia đình cha, mẹ có thể làm gương cho các con, anh chị làm gương cho các em. Trong nhà trường thầy giáo, cô giáo làm gương cho học trò. Trong cơ quan, tổ chức thì cán bộ lãnh đạo làm gương cho cấp dưới, người này có thể nêu gương cho người khác. Trong cuộc sống hàng ngày người cán bộ, đảng viên chẳng những phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt để trở thành con người có đời tư trong sáng mà còn phải là tấm gương giúp nhân dân nhìn vào đó làm những điều đúng, điều thiện chống lại thói hư tật xấu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thấy được một triết lý sâu xa rằng: Cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc đều do mồ hôi nước mắt của nhân dân ra, nên chúng ta phải đền bù xứng đáng cho dân. Cán bộ đảng viên phải xông xáo, nhiệt tình, sâu sát nhân dân, gương mẫu và dám chịu trách nhiệm trước dân cả về lời nói và việc làm. Phải luôn quyết tâm, bền bỉ, chịu đựng gian khổ, quan tâm và tìm mọi cách giải quyết kịp thời, hiệu quả những nhu cầu mà dân đặt ra, kể cả chấp nhận sự hy sinh để bảo vệ dân, phấn đấu vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Tư tưởng đạo đức ấy đã tạo nên phong cách nêu gương, tự giác gương mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Người suốt đời phấn đấu hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị. Người mà cả cuộc đời là tấm gương lớn cho các thế hệ con cháu mãi mãi noi theo.

Trên cơ sở những quan điểm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách "nêu gương", trong những năm qua cán bộ công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai luôn thực hiện tốt nội dung nêu gương theo phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh  qua đó để tiếp tục thực hiện và phát huy tốt tinh thần nội dung trong việc học Bác về "Phong cách nêu gương" xin nêu ra một số nội dung cơ bản mà cán bộ, đảng viên trong cơ quan UBKT Tỉnh ủy cần tập trung tu dưỡng, rèn luyện mình.

Một là: Trước hết mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan UBKT Tỉnh ủy phải nêu gương về tư tưởng chính trị, quan điểm lập trường phải luôn kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Gương mẫu trong việc nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nói, viết và làm theo đúng quan điểm của Đảng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền và bảo vệ đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hai là:  Nêu gương về đạo đức, lối sống tác phong của người cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện về những điều đảng viên không được làm; cán bộ, đảng viên phải gương mẫu nêu gương thực hiện đức tính khiêm tốn, giản dị, trung thực, tác phong quần chúng, sâu sát gần gũi để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên. Luôn đi đầu trong đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Không để người thân lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để trục lợi. Có ý thực bảo vệ tài sản của cơ quan, thực hành tiết kiệm, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả tài sản mà cơ quan giao.

Ba là: Nêu gương về tự phê bình và phê bình: Mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan phải luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, phải thực sự cầu thị, trung thực, chân tình, công tâm, không né tránh, khi có khuyết điểm phải thật thà nhận khuyết điểm và có kế hoạch khắc phục sửa chữa khuyết điểm. Khi phê bình phải khách quan, chân thành, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng chung, không gắn động cơ cá nhân. Phải có tinh thần thương yêu giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp, thẳng thắn đấu tranh cho lẽ phải bảo vệ chân lý.

Bốn là: Nêu gương trong công tác chuyên môn nghiệp vụ: Trong công tác mọi cán bộ, đảng viên phải nâng cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, thường xuyên học tập, rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các nội dung mang tính đổi mới, sáng tạo trong công việc chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới lề lối, tác phong làm việc khoa học, dân chủ, kỷ cương, nền nếp.

Năm là: Nêu gương về ý thức tổ chức kỷ luật: Cán bộ, đảng viên trong cơ quan phải gương mẫu chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, kỷ luật của ngành, đi đầu trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, gương mẫu chấp hành nghị quyết, quy định của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, tuyệt đối phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức, gương mẫu về mọi mặt để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sáu là: Nêu gương xây dựng đoàn kết nội bộ cơ quan: Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong sinh hoạt, công tác luôn quan tâm bảo vệ sự đoàn kết trong nội bộ cơ quan. Chống mọi tư tưởng, quan liêu, bè phái, cục bộ, chia bè kéo cánh gây mất đoàn kết trong nội bộ. Thương yêu giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên được giao.

Bẩy là: Nêu gương trong ứng xử, quan hệ công tác với đối tượng được kiểm tra, giám sát: Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu giữ đúng nguyên tắc, thái độ đúng mực khi làm việc và giao tiếp với đối tượng; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ theo sự phân công; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về hoạt động của đoàn (tổ) khi đi làm việc; không vi phạm vào những việc mà thành viên không được làm; thực hiện các hành vi trong công tác và giao tiếp không trái với quy tắc ứng xử văn hóa nơi công sở, trái đạo đức, tác phong của cán bộ, đảng viên.

Tám là: Nêu gương về gương mẫu nơi cư trú: Mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan phải thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; gần gũi gắn bó với nhân dân; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tham gia đầy đủ, nghiêm túc các kỳ họp định kỳ; tham gia đóng góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương; tuyên truyền vận động gia đình, nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở; tham gia các phong trào thi đua do địa phương phát động./.

Lê Đức Hùng - UBKT Tỉnh ủy
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 303
  • Trong tuần: 1,441
  • Tất cả: 530,409
Đăng nhập