Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai họp bàn về công tác kiểm tra, giám sát
Lượt xem: 242

Ngày 19/5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị lần thứ 30, đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, chủ trì hội nghị; cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị đã thảo luận và tham ý kiến về kết quả các cuộc kiểm tra chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong quý 1/2022, xem xét ban hành quyết định, kế hoạch, đề cương các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong quý 2/2022”.

Trong quý 1/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã thành lập Đoàn kiểm tra chuyên đề đối với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh và đồng chí Bí thư Đảng ủy - Cục Trưởng Cục Hải quan tỉnh, Đảng ủy Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh và đồng chí Tỉnh ủy viên - Phó Bí thư Đảng ủy - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý các hoạt động Khu kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu, lối mở biên giới. Qua kiểm tra cho thấy các tổ chức đảng, đảng viên đã triển khai kịp thời, đồng bộ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy về công tác quản lý các hoạt động Khu kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu, lối mở, biên giới; các sở, ban, ngành, địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, xử lý các vấn đề liên quan đến Khu kinh tế cửa khẩu. Các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển Khu kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu, lối mở, biên giới đã được cụ thể hoá vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hng năm, làm cơ sở cho các ngành, địa phương tổ chức thực hiện, tạo sự đồng thuận xã hội, được các doanh nghiệp tích cực tham gia. Kết cấu hạ tầng từng bước được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng hóa, phát triển du lịch, giao lưu kinh tế - xã hội. Tổng nguồn lực huy động xã hội để đầu tư xây dựng, phát triển Khu kinh tế cửa khẩu đạt 12.028 tỷ đồng, trong 5 năm qua đã thu hút được 159 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 12.821 tỷ đồng, trong đó 130/159 dự án đã đi vào hoạt động. Doanh thu của các dự án trong Khu kinh tế cửa khẩu giai đoạn 2016 - 2020 đạt trên 167.512 tỷ đồng, tăng trên 200% so với giai đoạn 2010-2015; giá trị xuất nhập khẩu có sự tăng trưởng mạnh (bình quân tăng trưởng đạt gần 16,5%/năm); kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế tăng trưởng nhanh, giảm dần tỷ trọng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, giá trị xuất nhập khẩu năm 2021 đạt 3,5 tỷ USD. Thủ tục hành chính trong hoạt động xuất, nhập khẩu, xuất, nhập cảnh từng bước hiện đại hóa, cắt giảm, rút ngắn thời gian thực hiện. Thu ngân sách từ hoạt động kinh tế cửa khẩu chiếm tỷ trọng cao trong thu ngân sách địa phương, tạo ra nhiều việc làm, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng bàn và thông qua cuộc kiểm tra chuyên đề Đề án số 06-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy về “đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục - nguồn nhân lực - khoa học công nghệ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025”, Đề án số 07-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy về “bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025”, Đề án số 10-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy về “giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025” đối với: Huyện ủy Văn Bàn và cá nhân đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện trong việc thực hiện các Đề án số 06, 07, 10; Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và cá nhân người đứng đầu trong việc thực hiện Đề án số 10; Đảng ủy Sở Y tế và cá nhân người đứng đầu trong việc thực hiện Đề án số 07; Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo và cá nhân người đứng đầu trong việc thực hiện Đề án số 06. Dự kiến các cuộc kiểm tra chuyên đề sẽ thực hiện trong tháng 6/2022.

Nguyễn Thành Nam - UBKT Tỉnh ủy
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 260
  • Trong tuần: 1,398
  • Tất cả: 530,366
Đăng nhập