Kết quả nổi bật tháng 3 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên vận tháng 4 năm 2018
Lượt xem: 479
Công tác tuyên vận tháng 3 năm 2018 tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện bám sát Quy định số 11-QĐ/TU. Việc thực hiện công tác tuyên vận tháng 3 là căn cứ quan trọng để xác định các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng 4 năm 2018.


Thứ nhất, công tác tuyên vận từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục bám sát Quy định số 11-QĐ/TU và hướng dẫn của các ngành chuyên môn. Việc chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá thực hiện thực hiện công tác tuyên vận được các ngành của tỉnh thực hiện nghiêm túc. Thực hiện sự phân công của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong tháng các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy đã cử cán bộ chuyên môn dự, nắm tình hình tổ chức hội nghị tuyên vận tháng 3 cũng như việc thực hiện công tác tuyên vận tại 14 xã, phường, thị trấn đại diện thuộc các huyện, thành phố trong tỉnh. Ban Dân vận Tỉnh ủy dự tại phường Thống Nhất (thành phố Lào Cai); khảo sát công tác tuyên vận và nắm tình hình cơ sở tại xã Điện Quan (huyện Bảo Yên), xã Bản Lầu (huyện Mường Khương), xã Tả Phìn (huyện Sa Pa). Ban Nội chính Tỉnh ủy dự tại xã A Mú Sung (huyện Bát Xát); khảo sát công tác tuyên vận tại xã Nậm Pung, xã Bản Xèo, xã Tòng Sành (Bát Xát). Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự tại xã Lùng Vai (huyện Mường Khương). Văn phòng Tỉnh ủy dự tại xã Thanh Bình (huyện Mường Khương). Ban Tổ chức dự tại xã Dền Sáng (huyện Bát Xát). Sở Tư pháp dự tại xã Lử Thẩn (huyện Si Ma Cai). Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cử cán bộ dự hội nghị tuyên vận tại 6 xã  gồm: Xuân Thượng, Cam Cọn (huyện Bảo Yên), Tà Chải, Nậm Lúc (huyện Bắc Hà), thị trấn Khánh Yên và xã Chiềng Ken (huyện Văn Bàn). Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ngoài việc cử cán bộ dự hội nghị tuyên vận tháng 3 tại thị trấn Phố Lu, xã Bản Cầm (huyện Bảo Thắng) đã chỉ đạo cơ quan ban hành văn bản phân công các đơn vị cấp tỉnh dự hội nghị tuyên vận. Điều chỉnh lại mẫu báo cáo tình hình dự và nắm bắt việc thực hiện công tác tuyên vận tại cơ sở đối với các cơ quan được phân công cũng như yêu cầu trong việc báo cáo, cung cấp hình ảnh tổ chức hội nghị phục vụ công tác tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử của Tỉnh ủy.

Nội dung biên soạn tài liệu thông tin, tuyên truyền trong tháng phục vụ hội nghị tuyên vận tháng 3/2018 được Ban Tuyên giáo (phần thông tin thời sự), Sở Tư pháp (chuyên đề giới thiệu Luật xử lý vi phạm hành chính), Sở Giáo dục và Đào tạo (chuyên đề định hướng công tác ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018) thực hiện chủ động, bảo đảm về chất lượng nội dung và thời gian thực hiện. Đối với cấp huyện, chất lượng biên soạn tài liệu thời sự huyện, thành phố tiếp tục được nâng cao, bảo đảm đúng quy định; các xã, phường, thị trấn đã biên tập được thời sự nổi bật của đơn vị trong tháng. Tuy nhiên, một số xã vẫn chưa biên soạn được thông tin thời sự nổi bật của xã, chưa biên soạn nội dung về tuyên truyền học tập và làm theo Bác trong phần thời sự của đơn vị trong tháng. Việc phân công và dự hội nghị tuyên vận của các cơ quan cấp tỉnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện tốt việc phân công dự hội nghị tuyên vận bảo đảm sự thống nhất, có sự luân chuyển địa bàn giữa các đơn vị dự hội nghị. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo gửi lịch hội nghị tuyên vận cho các ngành kịp thời. Trong tháng, các cơ quan được phân công cơ bản đều cử cán bộ dự hội nghị tuyên vận và đã có báo cáo gửi về Ban Chỉ đạo theo đúng quy định. Tuy nhiên, một số cơ quan được phân công dự hội nghị còn chưa có báo cáo (Mặt trận Tổ quốc tỉnh), một số đơn vị chưa gửi ảnh chụp hội nghị (Hội Cựu chiến binh tỉnh, UBKT Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy).

Nhìn chung, việc triển khai công tác tuyên vận từ cấp huyện đến cấp xã đã thực hiện theo đúng quy định của Tỉnh ủy, tổ chức hội nghị đúng lịch, đúng thời gian quy định, nội dung hội nghị bảo đảm theo hướng dẫn, các hội nghị tuyên vận cơ bản đều có sự thảo luận sôi nổi, hầu hết các đơn vị đều có thông báo kết luận của trưởng ban tuyên vận làm căn cứ triển khai cho các tổ tuyên vận, thành viên ban tuyên vận thực hiện. Nhìn chung, các hội nghị đã có cán bộ huyện, thành phố dự và chỉ đạo hội nghị. Hầu hết các đơn vị đã chỉ đạo các tổ tuyên vận thực hiện việc ghi Sổ Nhật ký tuyên vận. Tuy nhiên, qua kết quả dự và khảo sát một số xã, phường, thị trấn còn một số hạn chế như: Còn có đơn vị chưa tổ chức đúng lịch hội nghị tuyên vận (thị trấn Phố Lu - huyện Bảo Thắng). Nhiều báo cáo tuyên vận tháng, quý của cấp huyện, cấp xã còn chung chung, chưa cụ thể bằng số liệu, dữ liệu để đánh giá kết quả và triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ tuyên truyền các chuyên đề thực hiện tại hội nghị tuyên vận đến nhân dân; mục tiêu, nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội…  do đó không có cơ sở đánh giá kết quả công tác tuyên vận trong tháng (thành phố Lào Cai, huyện Bảo Thắng…).

Trên cơ sở khảo sát, nắm tình hình và dự hội nghị tuyên vận tháng 3 năm 2018 cũng như tổng hợp báo cáo của các huyện ủy, thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo một số vấn đề công tác tư tưởng của Tỉnh ủy đã ký báo cáo chấm điểm đối với việc thực hiện công tác tuyên vận tháng 3 năm 2018 của các huyện ủy, thành ủy. Theo đó có 06 đơn vị đạt loại tốt (các huyện: Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà, Sa Pa; thành phố Lào Cai), 03 đơn vị đạt loại khá (huyện Văn Bàn, huyện Bảo Thắng, huyện Bảo Yên). Hiệu quả trong thực hiện công tác tuyên vận tháng 3 tiếp tục đóng góp quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở, nhất là tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cải tạo tập tục lạc hậu, phát triển kinh tế.

Thứ hai, nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên vận tháng 4 năm 2018: Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn trong tỉnh bám sát Quy định số 11-QĐ/TU tổ chức nghiêm túc và có chất lượng hội nghị tuyên vận, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị, năng lực truyền đạt của đội ngũ báo cáo viên được phân công; năng lực điều hành, định hướng thảo luận và kết của tại hội nghị tuyên vận; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cũng như phân công thực hiện công tác tuyên vận trong tháng đối với các tổ tuyên vận, thành viên Ban tuyên vận. Đối với cấp tỉnh, huyện tiếp tục nâng cao chất lượng biên soạn tài liệu thông tin thời sự và chuyên đề phục vụ triển khai tại hội nghị tuyên vận và cung cấp phục vụ công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan liên quan trong việc dự hội nghị, đánh giá, hướng dẫn thực hiện công tác tuyên vận cũng như tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại cơ sở; đôn đốc sớm cấp kinh phí thực hiện công tác tuyên vận năm 2018. Tiếp tục nâng cao chất lượng xác định mục tiêu, nhiệm vụ cũng như báo cáo đánh giá kết quả công tác tuyên vận trong tháng đối với các huyện ủy, thành ủy, trong đó cần có số liệu làm rõ kết quả đã đạt được so với mục tiêu, nhiệm vụ tuyên vận đã đề ra./.

 

 

 Tác giả: Thế Hưng
Thế Hưng
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 357
  • Trong tuần: 2,135
  • Tất cả: 272,448
Đăng nhập