Kết quả Huyện ủy Si Ma Cai triển khai thực hiện tốt Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương
Lượt xem: 74

Thực hiện kế hoạch số 60-KH/TU, ngày 22/9/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về tổ chức quán triệt Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hànhTrung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Huyện ủy Si Ma Cai đã xây dựng kế hoạch số 107-KH/HU, ngày 27/9/2021 về tổ chức quán triệt, triển khai Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt bằng hình thức phù hợp về thời gian, nội dung và cả về phòng chống dịch COVID 19. Giao cho Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy giám sát và đôn đốc.

Kết quả đối với cấp huyện, quán triệt tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ với tổng số 42 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Cấp xã tổ chức triển khai quán triệt tại hội nghị Ban Chấp hành; Đối với các Chi bộ có 40/40 chi bộ/2.350 đảng viên bằng  100%  tham gia học tập Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hànhTrung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Qua quán triệt đã giúp cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện nắm được những nội dung cơ bản, thống nhất về nhận thức và hành động, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của Đảng góp phần thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.

Thào Seo Páo - UBKT Tỉnh ủy
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 406
  • Trong tuần: 2,184
  • Tất cả: 272,497
Đăng nhập