Kết quả Huyện ủy Si Ma Cai triển khai thực hiện tốt Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2021

Thôn Na Pá xã Bản Mế huyện Si Ma Cai tổ chức Ngày Hội đoàn kết toàn dân tộc

kỳ họp lần thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khóa XVI

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU, ngày 11/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Huyện ủy Bát Xát tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm

Thành ủy Lào Cai lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đảng ủy Sở Tài chính lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận thanh tra, các ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2021

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Si Ma Cai lần thứ 7

Phòng nghiệp vụ IV

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 9 tháng đầu năm của Thị ủy và Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Sa Pa

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

Một số điểm mới trong quy định chung về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo Quy định số 22-QĐ/TW

Huyện ủy Bảo Thắng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2021

Kết quả bước đầu của Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai

Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra công tác xây dựng Đảng tại Huyện ủy Bảo Thắng, Mường Khương

Huyện ủy Si Ma Cai thực hiện có hiệu quả Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai

Thị ủy Sa Pa sơ kết 02 năm thực hiện Quy định số 1313-QĐ/TU, ngày 20/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý

Ðảng bộ Công ty Apatít Việt Nam: Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Apatít Việt Nam (viết tắt là Công ty Apatít), được Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp ủy đảng các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiệnThư viện Ảnh
  • Chương trình tham gia hội diễn của Tỉnh Ủy Lào Cai
  • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đối thoại trực tuyến
  • Quá trình xây Lăng Bác Hồ
  • Các kỳ đại hội Đảng toàn quốc
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 424
  • Trong tuần: 2,202
  • Tất cả: 272,515
Đăng nhập