Tổng số: 6
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 293-QĐ/TU ngày 28/9/2021 28/09/2021 Quy định về việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ kiểm tra Đảng Tải về
Số 60-KH/TU ngày 22/9/2021 22/09/2021 Kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng Tải về
Số 1476-QĐ/TU, ngày 21/4/2020 21/04/2020 Quy định về quy trình thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, thi hành kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của tổ chức đảng, cấp ủy, cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh Lào Cai (Phần quy trình Tỉnh ủy, Các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy) Tải về
Số 1476-QĐ/TU, ngày 21/4/2020 21/04/2020 Quy định về quy trình thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, thi hành kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của tổ chức đảng, cấp ủy, cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh Lào Cai (Phần quy trình dành cho các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy) Tải về
Số 1476-QĐ/TU, ngày 21/4/2020 21/04/2020 Quy định về quy trình thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, thi hành kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của tổ chức đảng, cấp ủy, cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh Lào Cai (Phần quy trình dành cho Đảng ủy cơ sở) Tải về
Số 1476-QĐ/TU, ngày 21/4/2020 21/04/2020 Quy định về quy trình thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, thi hành kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của tổ chức đảng, cấp ủy, cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh Lào Cai (Phần quy trình dành cho chi bộ) Tải về