Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 301-CV/UBKTTU ngày 03/11/2021 03/11/2021 Về việc triệu tập học viên lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 Tải về
Số 285-CV/UBKTTU 25/10/2021 Về việc báo cáo và phân bổ các chỉ tiêu Đề án 16-ĐA/TU Tải về
272-CV/UBKTTU 11/10/2021 Về việc mời dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2021 Tải về
Số 234-CV/UBKTTU 30/08/2021 Về việc báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2021 Tải về
Số 230-CV/UBKTTU 25/08/2021 Về việc tham gia ý kiến vào hướng dẫn thực hiện Quy địnhvà quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng Tải về
Số 12-KH/UBKTTU 12/08/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI Tải về
Số 118-CV/UBKTTU, ngày 26/4/2021 26/04/2021 Về việc tham mưu báo cáo kết quả thực hiện các quy định của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Tải về
Số 103-CV/UBKTTU ngày 06/4/2021 06/04/2021 Về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 13/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai về “công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”. Tải về
Quy định số 01-QĐ/UBKTTU ngày 15/3/2021 15/03/2021 Quy định về công tác thi đua khen thưởng đối với ủy ban kiểm tra các huyện, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các tập thể thuộc cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tải về
Số 1264-CV/UBKTTU, ngày 30/7/2020 30/07/2020 Về việc báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 25/9/2018 của Tỉnh ủy Tải về
12