Tổng số: 43
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1651/QĐ-UBND 16/05/2017 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng bảo trợ, Ban vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lào Cai Tải về
1637/QĐ-UBND 15/05/2017 Quyết định về việc kiện toàn Ban quản lý điều hành Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Lào Cai Tải về
1449/QĐ-UBND 27/04/2017 V/v chuyển đổi trung tâm chữa bệnh - giáo dục lao động xã hội trực thuộc sở Lao động TBXH thành cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Tải về
14/2017/QĐ-UBND 17/04/2017 Ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
1117/QĐ-UBND 10/04/2017 Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Lào Cai. Tải về
1091/QĐ-UBND 07/04/2017 thành lập Ban chỉ đạo, cơ quan Ban chỉ đạo diễn tập xử lý sự cố mất an toàn đập, hồ chứa đối với hệ thống các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Chảy huyện Bắc Hà năm 2017 Tải về
97/KH-UBND 05/04/2017 Kế hoạch tổng kết dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú có trình độ Đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy bán nhân dân xã tại 03 huyện thuộc tỉnh Lào Cai Tải về
1072/QĐ-UBND 05/04/2017 Về việc sửa đổi một số Điều của Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 đối với Thủ trưởng các cơ quan hành chính; người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập, Quỹ tài chính trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tải về
1028/QĐ-UBND 04/04/2017 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện rà soát, chuyển giao quản lý, khai thác sử dụng quỹ đất công đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
1198/UBND-NC 23/03/2017 Về chức danh Công an viên, Thôn đội trưởng và Nhân viên Y tế thôn, bản được bố trí kiêm nhiệm thêm các chức danh khác ở thôn, tổ dân phố Tải về
12345