Tổng số: 5
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Quy định số 01-QĐ/UBKTTU ngày 15/3/2021 15/03/2021 Quy định về công tác thi đua khen thưởng đối với ủy ban kiểm tra các huyện, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các tập thể thuộc cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tải về
Số 1476-QĐ/TU, ngày 21/4/2020 21/04/2020 Quy định về quy trình thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, thi hành kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của tổ chức đảng, cấp ủy, cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh Lào Cai (Phần quy trình Tỉnh ủy, Các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy) Tải về
Số 1476-QĐ/TU, ngày 21/4/2020 21/04/2020 Quy định về quy trình thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, thi hành kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của tổ chức đảng, cấp ủy, cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh Lào Cai (Phần quy trình dành cho các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy) Tải về
Số 1476-QĐ/TU, ngày 21/4/2020 21/04/2020 Quy định về quy trình thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, thi hành kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của tổ chức đảng, cấp ủy, cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh Lào Cai (Phần quy trình dành cho Đảng ủy cơ sở) Tải về
Số 1476-QĐ/TU, ngày 21/4/2020 21/04/2020 Quy định về quy trình thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, thi hành kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của tổ chức đảng, cấp ủy, cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh Lào Cai (Phần quy trình dành cho chi bộ) Tải về