Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Khai thác mỏ vàng Sa Phìn và Tsu Ha tại xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai : Văn bản 1 cửa
Số ký hiệu văn bản 20/TB-UBND
Ngày ban hành 15/03/2017
Ngày hiệu lực 15/03/2017
Trích yếu nội dung Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Khai thác mỏ vàng Sa Phìn và Tsu Ha tại xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai : Văn bản 1 cửa
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Chấm dứt hoạt động
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 20 TB thu hồi đất.pdf