Kế hoạch triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2017
Số ký hiệu văn bản 70/KH-UBND
Ngày ban hành 14/03/2017
Ngày hiệu lực 14/03/2017
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2017
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 70 KH.pdf