Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 735/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/03/2017
Ngày hiệu lực 08/03/2017
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 735 QĐ.pdf